'ภูมิภาคโพสต์'คว้ารางวัล!!

29/9/2021

ผู้สื่อข่าว อุตรดิตถ์

เอนก ธรรมใจ บก.ภูมิภาคโพสต์ คว้ารางวัลสื่อมวลชนคุณธรรม’64 ที่ อุตรดิตถ์

เมื่อวันที่  27กันยายน ที่ผ่านมา ที่ ห้องคัทลียา ชั้น 4โรงแรมฟรายเดย์  นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

พร้อมมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับบุคคลคุณธรรมหรือคนดีศรีอุตรดิตถ์ จำนวน 9 คน ครอบครัวคุณธรรม จำนวน 9 ครอบครัว และสื่อมวลชนคุณธรรม ประจำปี 2564 จำนวน 20 สื่อ 24 ราย นำโดย นายเอนก ธรรมใจ บก.ภูมิาคโพสต์ ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์

เอกนก ธรรมใจ

ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อผลักดันให้จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม โดยมีการขับเคลื่อนทั้งในระดับชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัด ซึ่งมีนายสุพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ฝ่ายเลขานุการเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้รับเกียรติบัตร อาทิเช่น สื่อมวลชน ครอบครัวคุณธรรม ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นผู้คัดสรรหาตัวบุคคลที่มีคุณธรรมในครั้งนี้

ทั้งนี้ นายผล ดำธรรม ผวจ.ได้มอบเกียรติบัตรเสร็จแล้วได้ให้โอวาทและเสนอแนะแนวความคิดและการประชาสัมพันธ์ของสื่อมวลชนต่อไป


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com