ปิดพรมแดน

21/3/2020

จรัส ชูศรี

       จ.สงขลาปิดด่านพรมแดนไทยมาเลเซียทั้ง 3 แห่ง เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 ทีน

       ที่จ.สงขลา จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 ล่าสุดในวันนี้ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจ.สงขลา  ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านด้านสหพันธรัฐมาเลเซีย ได้มีคำสั่งปิดจุดผ่านแดนถาวรของจ.สงขลา ชั่วคราว ทั้ง3 ด่านแล้วโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19

    ประกอบด้วย ด่านพรมแดนสะเดา อ.สะเดา ซึ่งอยู่ตรงข้ามด่านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์ประเทศมาเลเซีย  ด่านพรมแดนปาดังเบซาร์ อ.สะเดา  ตรงข้ามด่านปาดังเบซาร์ รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย และด่านพรมแดนประกอบ อ.นาทวี ตรงข้ามด้านบ้านดุเรียนบุรง รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย    โดยระงับการเดินทางเข้าออกของบุคคลต่างด้าว ยกเว้นคนประจำพาหนะขนส่งสินค้าสัญชาติมาเลเซียคันละ1คนแต่ต้องผ่านการคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด 19 ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

       ส่งผลให้ขณะนี้บรรยากาศตามด่านพรมแดนไทยมาเลเซียเงียบเหงาอย่างหนักโดยเฉพาะด่านพรมแดนสะเดา มีเฉพาะคนไทยบางส่วนที่เดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซียเท่านั้น เนื่องจากประเทศมาเลเซียก็ปิดประเทศและปิดด่านพรมแดนห้ามชาวต่างชาติเข้าออกด้วย ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวที่บ้านด่านนอกด่านพรมแดนไทยมาเลเซียเงียบเหงาอย่างหนักเพราะไร้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าอก

ทั้งนี้ในส่วนของจ.สงขลา มีผู้ที่ต้องเฝ้าระวังสอบสวนโรค137 คน  รอผลยืนยันและพักอยู่ในโรงพยาบาล17 คน เป็นชาวจ.สงขลา12คนและจังหวัดอี่นๆ5 คน

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com