ประชุม ปปส.

30/11/2019

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์

ปปส.กทม.เน้นป้องกันเยาวชนเสี่ยงติดยา

จันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์

เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562  นางสาวจันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์ ผอ.ปปส.กทม. เป็นประธาน การประชุมคณะทำงาน ศอ.ปส.ย.กทม. เพื่อสรุปแผนการดำเนินงานและระบบการบริหารจัดการ ศอ.ปส.ย.กทม. ปี 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 2 สำนักงาน ป.ป.ส. เขตหลักสี่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ปปส.กทม.ร่วมกับคณะทำงาน ศอ.ปส.ย.กทม. ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2562 และจัดทำแผนการดำเนินงาน ศอ.ปส.ย.กทม. ปี 2563 ที่ โรงแรมเอ็มทู เดอ บางกอก เขตดินแดง โดยการประชุมวันนี้เป็นการนำสรุปผลการประชุมที่ได้มาสรุปผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระดมความคิด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและจัดทำแผนการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มารวบรวมวิเคราะห์ ประมวลผล รวมทั้งพิจารณาระบบบริหารจัดการ ศอ.ปส.ย.กทม.และเครือข่าย และแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ปี 2563

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com