ประชุมสิ่งแวดล้อม

13/10/2019

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

ทส.​ ประชุมหารือเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เวลา 09.00 น เมื่อวันที่ 11​ ตุลาคม​ 2562 ที่จังหวัดน่าน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร​ ประชุมหารือเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ มีนายวราวุธ​ ศิลปอาชา​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ นายพิธา​ ลิ้มเจริญรัตน์​ ประธานคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ สภาผู้แทนราษฎร​ นายนพดล​ พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ นายธเนศพล​ ธนบุณยวัฒน์​ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ พร้อมด้วยนายจตุพร​ บุรุษพัฒน์​ ปลัดกระทรวง​ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ผู้บริหารระดับสูง​ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงฯ​ และคณะกรรมาธิการการที่ดินฯ​ ร่วมประชุมหารือฯ​ ณ​ ห้องอารีย์สัมพันธ์​ ชั้น​ 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม​

การประชุมหารือในครั้งนี้​ ที่ประชุมได้มีการหารือในประเด็น​ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นทีปาตามกฎหมาย​ การใช้ประโยชน์ในที่ดินปาไม้ของรัฐ​ การเพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ปาไม้ของประเทศ​ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ นโยบายและมาตรการเกี่ยวกับปัญหาการบุกรุกพื้นทีปชายเลนรวมถึงการฟื้นฟู​พื้นที่ปาชายเลนและนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

จตุพร บุรุษพัฒน์

ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม​ เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางอากาศ​ นโยบายและมาตรการเกี่ยวกับปัญหาขยะ ทั้งบนบกและในทะเล​ และนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านสิทธิสัตว์​ เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับปัญหาช้างป้และช้างบ้าน​ และนโยบายและมาตรการการขึ้นทะเบียนสัตว์ใกล้สูญพันธุ์

วราวุธ​ ศิลปอาชา

ทั้งนี้​ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ พร้อมให้ความร่วมมือและรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ​ ไปพิจารณาและดำเนินการต่อไป


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com