ประชุมตำรวจพัทยา

7/8/2019

อธิบดี บุญชารี

รักษาราชการแทน ผกก.สภ.พัทยา มอบนโยบายเจ้าหน้าที่ตำรวจพัทยา ให้ยึดหลักนิติศาสตร์ควบคู่กับหลักรัฐศาสตร์ในการปฏิบัติหน้าที่ มีจิตวิญาณของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เพื่อเป็นที่พึงของประชาชน พร้อมเน้นย้ำการเข้มงวดตรวจสอบวัตถุต้องสงสัย เพื่อป้องกันเหตุ ลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว
   ที่ โรงแรมเฟิร์สแฟซิฟิก พัทยา พ.ต.อ.พงศ์พันธ์ วงศ์มนีเทศ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี รักษาการแทนผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยมีข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
   โดยก่อนจะเริ่มประชุมพ.ต.อ.พงศ์พันธ์ วงศ์มนีเทศ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี รักษาการแทนผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ได้มอบประกาศนียบัตรในการปฏิบัติหน้าที่ของแผนกต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังในให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ในการประชุมได้มีการสรุปผลงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะของงานส่วนต่าง ๆทั้งงานสอบสวน งานป้องกันปราบปราม งานสืบสวนและงานจราจร ซึ่งในส่วนของงานป้องกันปราบปราม ได้มีการเน้นย้ำให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายในการสังเกต การป้องกันวัตุต้องสงสัย อีกทั้งให้มีการเข้มงวดการตรวจสอบสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญ สถานประกอบการต่าง ๆโดยจะการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร พร้อมจัดชุดมวลชนสัมพันธ์ประชาชนสัมพันธ์ในจุดที่มีประชาชนแบะนักท่องเที่ยวช่วยเป็นหูเป็นตาและแจ้งเบาะแส หากพบวัตถุต้องสงสัยมายังเจ้านห้าที่ตำรวจ ทั้งนี้จะมีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเมืองพัทยา และอำเภอบางละมุง ในการเป็นเครือข่ายหากพบวัตถุต้องสงสัยให้แจ้งมายัง สภ.เมืองพัทยาเป็นการเร่งด่วน เพื่อเป็นการป้องกันเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในเขตพื้นที่เมืองพัทยา อีกทั้งยังเป็นการลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
    ด้านพ.ต.อ.พงศ์พันธ์ วงศ์มนีเทศ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี รักษาการแทนผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ได้มอบโนยาบายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ว่า การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นให้ใช้หลักนิติศาสตร์ควบคู่กับหลักรัฐศาสตร์ อีกทั้งการปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีจิตวิญาณของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ทั้งนี้ในส่วนการทำงานของของพนักงานสอบสวนนั้นจะต้องเร่งรัดขั้นตอนการดำเนินิการในคดีที่มีคสามเร่งด่วน เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนผู้สูญเสียในแต่รายได้ทันท่วงที ส่วนการตั้งด่านตรวจจับนั้นต้องใช้ยุทธวิธีตำรวจในการดำเนินการ เน้นความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติและผู้ถูกปฏิบัติให้มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อลดการสูญเสียอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และลดการสูญเสียต่อชีวิตรและทรัพย์สินประชาชนในทางเดี่ยวกัน
  หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมประจำเดือน คณะกรรมการ กต.ตร. สภ.เมืองพัทยาชุดใหม่ ซึ่งนำโดย นางอำพร แก้วแสง ประธาน กต.ตร.สภ.พัทยา พร้อมสมาชิก ได้มอบเงินช่วยกรณีข้าราชการตำรวจได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังในการทำงาน

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com