ประกวดมะม่วงในงานของดีเชียงใหม่

12/6/2019

เกษตรเชียงใหม่

พบมะม่วงยักษ์ 2.5 กิโลกรัม มะม่วงแปลก รูปเต่า ในงานมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้ง ที่ 10”

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน  2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่ นายสมพล  แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมการประกวดมะม่วงและมะม่วงแปรรูปในงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 10  ซึ่งในปีนี้ มีการประกวดทั้งสิ้นจำนวน 15 ชนิด จากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วง 15 กลุ่มใน 15 อำเภอ อาทิเช่น มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง,มะม่วงมหาชนก ,มะม่วงมันขุนศรี,มะม่วงจินหวง ฯลฯ  นอกจากนี้ยังมีการประกวดมะม่วงยักษ์ และมะม่วงรูปแปลก โดยมะม่วงยักษ์ที่ได้รับรางวัลที่ 1 มีน้ำหนักถึง 2.5 กิโลกรัม

ส่วนมะม่วงรูปแปลกมีมะม่วงรูป เต่า และรูปนก  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้ามาเยี่ยมชมงานฯ เป็นอย่างมาก   ในการนี้ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ยังได้เยี่ยมชม การจำหน่ายผลผลิตมะม่วงของกลุ่มเกษตรกร  ที่นำผลผลิตมาจำหน่ายภายในงาน อีกด้วย   โดยงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562  และมีพิธีเปิดในวันที่ 13 มิถุนายน 2562  ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com