ปริญญาอาวุโส

5/9/2019

ทีมข่าว NAT

เทศบาลฯบางคูรัด จัดโครงการปริญญาอาวุโส เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต และไม่ให้เป็นภาระสังคม

เมื่อวันที่ 5  กันยายน ที่ผ่านมา ที่ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลบางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  ว่าที่ร้อยตรีอรุณ รสจันทร์วง์ ปลัดอาวุสโส  อำเภอบางบัวทอง เป็นประธานในพิธี มอบประกาศปริญญาชีวิต รุ่นที่ 2 ให้กับนักเรียน ผู้สูงอายุ จำนวน 60 คน  ให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 60 คน ซึ่งจัดขึ้นโดย กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบางคูรัด

นางสาวอิสรีย์ เถลิงรัมย์ ผอ.กองสวัสดิการสังคมเทศบาลบางคูรัด เปิดเผยว่า ทางเทศบาลฯ ได้ให้ความสำคัญ กับเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ โดยเน้นให้ทุกส่วนมีกิจกรรม จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุ สามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย มีความสุข และสนุกสนาน แต่จะเน้นให้ความรู้ ที่จะช่วยพัฒนาทักษณะต่าง สอดแทรกความรู้ ให้ผู้สูงอายุเข้าใจ ยุคสมัย หรือสังคม ที่เปลี่ยนไป


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com