รองนายกฯพัทยาตรวจอาหารเด็ก

18/11/2019

อธิบดี บุญชารี

รองนายกพัทยา สุ่ม ตรวจอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนเมืองพัทยา 4  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง พบอาหารถูกต้องตามหลักโภชนการครบ 5 หมู่ มีปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของเด็กนักเรียน

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. ที่ผ่านมา ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หรือวัดหนองใหญ่ เมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพมาตราฐานอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่สำนักการศึกษาเมืองพัทยามอบให้กับโรงเรียนในสังกัด ไม่ให้ต่ำกว่ามาตราฐานที่กำหนด โดยมี น.ส.อิชยา โอฬา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 4 และคณะครูร่วมให้ข้อมูล

นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมือง กล่าวว่า สำหรับการออกตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันเด็กอย่างไม่เป็นทางการในครั้งนี้ พบว่า อาหารกลางวันที่ทางโรงเรียนเมืองพัทยา 4 ที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ให้กับเด็กนักเรียนนั้นมีคุณภาพที่ดีและมีปริมาณที่เยอะเพียงพอต่อความต้องการของเด็กนักเรียน ในราคาค่าหัวต่อคน 20 บาท ซึ่งเด็กนักเรียนคนไหนที่กินไม่อิ่มสามารถเติมได้จนพอใจ โดยไม่ต้องเสียเงินแต่อย่างใด ทั้งนี้การออกตัวอาหารกลางวันโดยไม่ได้แจ้งให้กับทางโรงเรียนทราบก่อนนั้นหวั่นจะมีการจัดฉาก จึงลงมาแบบไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เพื่อให้ได้พบความจริงในการจัดทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน

ทั้งนี้สำหรับการจัดสรรค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยานั้น จัดสรรตามที่รัฐบาลกำหนดให้ในแต่ละโรงเรียน โดยคิดเป็นรายหัว หัวละ 20 บาท ในระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ซึ่งเมืองพัทยาได้มอบนโยบายไปยังสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนนั้นจะต้องจัดสรรหาอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนให้มีคุณภาพ ครบหลักโภชนาการ 5 หมู่และจะต้องเพียงพอต้องความต้องการของเด็กนักเรียน ส่วนในระดับมัธยมศึกษานั้นทางเมืองพัทยาได้การจัดสรรงบประมาณของเมืองพัทยาเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ในราคาหัวละ 20 บาทเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง พร้อมทั้งจัดโครงการอาหารกลางวันฟรีให้กับเด็กนักเรียนที่มีฐานะอยากจนอีกด้วย

มีรายงานว่า ปัจจุบันโรงเรียนเมืองพัทยา 4  มีนักเรียนทั้งสิ้น 956 คน แบ่งเป็นเด็นกนักเรียนรับชันอนุบาล 1-3 จำนวน 215 คน ระดับชั้นประถมศึกษา 1-6 จำนวน 259 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น 228 คน การจัดทำอาหารกลางวันนั้นจะแบ่งการปรุงอาหารตามระดับชั้นเรียนให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งอาหารกลางวันนั้นจะมีทั้งอาหาคารคาว หวาน และผลไม้ เพื่อให้ครบตามหลักโภชนาการ 5 หมู่สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com