ราชทัณฑ์ปันสุข!!

29/11/2019

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

มณฑลทหารบกที่ 38 สนับสนุนเข้าตรวจผู้ต้องขังป่วย ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข เรือนจำ จ.น่าน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่เรือนจำ จ.น่าน พลตรี จรัส ปัญญาดี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 พร้อมด้วย พันโท สุรวุฒิ เอื้อคณิต ผู้อำนวนการ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ และ เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ให้การสนับสนุนเข้าตรวจผู้ต้องขังป่วย พร้อมเวชภัณฑ์ยารักษา ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข เนื่องจาก เรือนจำจังหวัดน่าน มีผู้ต้องขังป่วยเป็นจำนวนมาก ยังขาดแคลนบุคลากร เครื่องมือแพทย์ และ เวชภันณฑ์ ทางโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ได้รักษาทั่วไป และ รักษาทางทันตกรรมบริการให้แกผู้ต้องขัง

เพื่อดูแลสุขภาพขอผู้ต้องขังให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งกายและใจ เมื่อพ้นโทษออกไปสู่สังคมภายนอก ประกอบอาชีพที่สุจริตได้อย่างมีคุณภาพ โดยมี นายเลิศชาย ชูรัตน์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ มีผู้ต้องขังเข้ารับการตรวจตรวจโรคทั่วไป จำนวน 50 ราย ขูดหินปูนจำนวน 20 ราย โดยผ้ต้องขังรู้สึกดีใจ ที่ได้เข้ารับการรักษาอาการป่วย และ ได้ทำฟัน ในครั้งนี้มณฑลทหารบกที่ 38 สนับสนุนเข้าตรวจผู้ต้องขังป่วย ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข

เมื่อวันนี้ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. พลตรี จรัส ปัญญาดี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 พร้อมด้วย พันโท สุรวุฒิ เอื้อคณิต ผู้อำนวนการ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ และ เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ให้การสนับสนุนเข้าตรวจผู้ต้องขังป่วยพร้อมเวชภัณฑ์ยารักษา ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข เนื่องจาก เรือนจำจังหวัดน่านมีผู้ต้องขังป่วยเป็นจำนวนมาก ยังขาดแคลนบุคลากร เครื่องมือแพทย์ และ เวชภันณฑ์ ทางโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ได้รักษาทั่วไป และ รักษาทางทันตกรรมบริการให้แกผู้ต้องขัง เพื่อดูแลสุขภาพขอผู้ต้องขังให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งกายและใจ เมื่อพ้นโทษออกไปสู่สังคมภายนอก ประกอบอาชีพที่สุจริตได้อย่างมีคุณภาพ โดยมี นายเลิศชาย ชูรัตน์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ มีผู้ต้องขังเข้ารับการตรวจตรวจโรคทั่วไป จำนวน 50 ราย ขูดหินปูนจำนวน 20 ราย โดยผ้ต้องขังรู้สึกดีใจ ที่ได้เข้ารับการรักษาอาการป่วย และ ได้ทำฟัน ในครั้งนี้สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com