รายงานพิเศษ

4/8/2021

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

ชาวบ้านห้วยหาด หลักลาย หลายครอบครัวเข้าป่าขุดกระชายสร้างรายได้มียอดสั่งซื้อจำนวนมาก เชื่อว่ากระชายเป็นสมุนไพรแก้โควิคได้ชะงัด

เรื่องราวของกระชายกำลังเป็นกระแสว่าเป็นสมุนไพรที่ต้านโรคโควิด 19 ทำให้ชาวบ้านบ้านหลักลาย บ้านเลขที่ 28 หมู่ 7 ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน รวมกลุ่มกันเข้าป่าขุดกระชายมาขายสร้างได้ ในยุคที่โควิดกำลังแพร่ระบาดไปทำมาหากินอะไรก็ไม่ได้ ต้องไปขุดกระชาย ขายแก้โควิดรายนี้ โดยนางนัยนา ทีฆาวงค์ อายุ 48 ปี ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยหาด บ้านเลขที่ 28 หมู่ 8 ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน พร้อมด้วยลูกบ้านหลักลายและหมู่บ้านห้วยหาด หมู่ 7

ทั้ง 2 หมู่บ้าน ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ได้เข้าป่าที่เป็นพื้นที่ไหล่เขาในหมู่บ้านซึ่งเป็นเขตป่าชุมชนของหมู่บ้านห้วยหาด ที่ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องของกรมป่าไม้  เพื่อหาขุดหัวกระชายป่าในที่ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ซึ่งในแต่ละวันได้มาไม่ต่ำกว่า 100 กิโลกรัมหลังจากเป็นกระแสกระชายกลายเป๋นสมุนไพรต้านโรคโควิค 19

สรรพคุณเป็นสมุนไพรไทยใช้กันมาแต่โบราณ จนมีคนไทยนำไปใช้รักษาโรค โดยการต้ม หรือทำเป็น กระชายตากแห้งแล้วนำมาปั้นเป็นลูกกลอนผสมน้ำผึ้งเดือนห้า

สร้างมูลค่าเพิ่มรายได้และทำให้ลูกบ้านมีรายได้จากการขุดกระชายป่าในที่ทำกินมาขาย จากการที่ขุดมาทำเครื่องปรุงน้ำขนมเส้นหรือขนมจีนน้ำใส บางครั้งทานกับแกงหน่อไม้ มีรสร้อนเผ็ดเล็กน้อย แก้หวัดได้ดีราคาที่เคยขายสูงสุดราคา ผ่านมาไม่มีราคาชาวบ้าน ราคา 50-60 บาท

จนถึงเวลานี้ราคา อยู่ที่ 80-100 บาท ในพื้นที่ ไม่รวมค่าขนส่ง ยิ่งมีกระแสมีการรับซื้อในช่วงนี้ ได้ราคากว่า 200 บาท ทำให้ลูกบ้านออกบ้านไปขุดกระชายในไหล่เขาในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อหาขุดหัวกระชายป่าและขิงในที่ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ในพื้นที่

วิธีการล้างหัวกระชาย เพราะมีดินแกะแน่น ต้องทุบดินออก ต้องล้างน้ำประมาณ 3 รอบ ถ้าล้างในลำห้วยไหล จะง่ายกว่า จึงมีการขุดกระชายป่า แถมมีขิง ติดนำมาขาย ตามกระแสการป้องกันโควิค แทนการขุดหาหน่อไม้ซึ่งช่วงนี้ราคาตกต่ำมาก วิกฤตกลายเป็นโอกาส กระชายป่าที่ขึ้นในธรรมชาติปลอดสารเคมีในครั้งนี้อีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่

นางนัยนา ทีฆาวงค์ บ้านหลักลาย บ้านเลขที่ 28 หมู่ 8 ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ติดต่อได้ที่หมายเลข 0933172539 หรือนางสุนีย์ จอมเมือง อายุ 65 ปี บ้านหลักลาย บ้านเลขที่ 6 หมู่ 8 ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน หมายเลข โทร.0987167501

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com