รายงานพิเศษ (เกษตร)

12/8/2019

วชิระ ผุดผ่อง


สตอรว์เบอร์รี่เชียงใหม่ ให้ผลผลิตดี เพิ่มเงินในกระเป๋าให้เกษตรกร

“แหล่งต้นน้ำและของดีที่กัลยาณิวัฒนา” พื้นที่ 1300 กว่าไร่ เป็นพื้นที่ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ และผลิตต้นพันธุ์ พระราชทาน 80 ซึ่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา ผลผลิตทางการเกษตรของอำเภอกัลยาณิวัฒนานั้น เกษตรกรสามารถปลูกพืชได้หลากหลายชนิดและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม บริบท ของคนพื้นที่สูง

ธนภูมิ มีธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

อาทิ กาแฟ อะโวคาโด กะหล่ำปลี ผักกาดขาวปลี ข้าวโพด ฟักทองญี่ปุ่น และอื่นๆ รวมทั้ง สตรอว์เบอร์รี่พันธุ์ดีที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในทุกปีการผลิต

ซึ่งในกระบวนการผลิตพืชนั้น เกษตรกรมีความตระหนักและเข้าใจในการผลิตพืชปลอดภัย การป้องกันควบคุมโรคและเเมลงศัตรูพืช

นายธนภูมิ มีธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอกัลยาณิวัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกัลยาณิวัฒนา ได้ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่ให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร ให้คำแนะนำเรื่องการใช้สารเคมี รวมทั้งสารชีวภัณฑ์

ในการป้องกันควบคุมศัตรูพืช พื้นที่แปลงปลูกสตรอเบอร์รี่ ช่วงเริ่มต้นฤดูการปลูกและเตรียมแปลงสตรอเบอร์รี่ ของเกษตรกร ในพื้นที่ ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com