รายงานพิเศษ (การเกษตร)

7/8/2019

วชิระ ผุดผ่อง

"น้ำหมักสรรพสิ่ง" เกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมี อีกทางเลือกของเกษตรกรไทย

เมื่อเร็วๆนี้ ที่หมู่บ้านแฮปปี้โฮม ถ.ห้าธันวามหาราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร "นายเกรียงไกร พันธ์สายเชื้อ" ผู้ชำนาญการประจำตัว "นายปิยะวัฒน พันธ์สายเชื้อ" ส.ส.ยโสธร เขต 1 พรรคเพื่อไทย ซึ่งกำลังรณรงค์การเกษตร 1 ไร่ 1 แสนนำผู้เชี่ยวชาญมาสาธิตการทำ "น้ำหมักสรรพสิ่ง" ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเมื่อนำมาใช้กับพืชผลทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น อ้อย ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ข้าวโพด หรือพืชอื่นๆจะให้ผลผลิตมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว แม้แต่น้ำอ้อย ยังให้รสชาติความหวานมากกว่า ที่สำคัญคือ ปลอดสารเคมี ไม่เป็นอันตรายต่อเกษตรกรและผู้บริโภค

น้ำหมักสรรพสิ่ง จะใช้เชื้อจุลินทรีย์ 2 ชนิด ที่เป็นจุลินทรีย์ต้นกำเนิดใช้ย่อยวัสดุ  เช่น พืชสดต่างๆ แล้วจะได้ ฮิวมัส ได้แร่ธาตุ n p k ซึ่งเป็นอาหารของพืช และพืชสามารถนำไปใช้ได้ทันทีในการเจริญเติบโตทดแทนการซื้อปุ๋ยเคมี ไม่ต้องใช้เงินซื้อ และเชื้อจุลินทรีย์ก็สามารถเลี้ยงต่อเชื้อได้เรื่อยๆ คือจ่ายครั้งเดียว สามารถทำใช้เองได้เลย โดยเชื้อจุลินทรีย์จะขายให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมเพื่อจะได้รู้วิธีทำอย่างถูกต้อง

"คณิตเชษฐ์ พันธ์สายเชื้อ" "อำนวย ป้องกัน" สองผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมทำน้ำหมักสรรพสิ่งมาแล้ว กล่าวว่าเกษตรกรที่นำน้ำหมักสรรพสิ่งไปใช้จะลดต้นทุนค่าปุ๋ยและไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี แถมผลผลิตที่ได้เป็นเกษตรอินทรีย์แท้ๆซึ่งได้ราคาสูงกว่าสินค้าเกษตรทั่วไป

เกรียงไกร พันธ์สายเชื้อ

"สำหรับผู้สนใจวิธีการทำ ควรจะมาเรียนรู้จากผู้สอน หรือ จากอาจารย์เอง เพราะจะมีเทคนิค และหลักการนำไปใช้ให้ได้ผลได้เต็มประสิทธิภาพซึ่งการเรียนรู้ก็ไม่ยาก ที่ สวนชาวนาอัจฉริยะ บ้านน้ำเกลี้ยง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โดย "อาจารย์อดิศร พวงชมภู" จะเป็นผู้ให้ความรู้ร่วมกับทีมงาน โดยจัดอบรบเดือนนี้ วันที่ 23-25 สิงหาคม ที่สวนชาวนาอัฉริยะเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่ คุณกระต่าย: 081-389-2470"

ผู้สนใจจะเรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์และการทำน้ำหมักสรรพสิ่งติดต่อไปได้ครับ............สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com