รายงานพิเศษ มหาดไทย

10/9/2019

ทีมข่าว น้ำหวาน

4 ปลัดอำเภอ กับภารกิจ กรมการปกครอง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อประชาชน

กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจด้านการปกครอง ดูแล และให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย และเกิดความสงบสุขในสังคมอย่างยั่งยืน หรือเรียกว่า “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”  แต่การจะบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนนั้นเป็นภารกิจที่ไม่ง่าย เพราะต่างคน ต่างใจ ต่างก็มีปัญหาที่แตกต่าง ฉะนั้น “ปลัดอำเภอ” จึงเป็นอีกตำแหน่งที่สำคัญที่นำปัญหาเรื่องทุกข์ร้อนของประชาชนไปจัดการแก้ไขโดยเร็ว

สมพร ทองรักษ์

นายสมพร ทองรักษ์   ปลัดอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น บอกเล่าถึงเรื่องราวของการเข้ามาเป็นปลัดอำเภอ ว่า เป็นความคาดหวังของพ่อที่ได้สั่งเสียไว้ว่า อยากให้เป็น ปลัดอำเภอ เพื่อจะได้ช่วยเหลือประชาชน ตนเองก็ตั้งใจเรียนศึกษาระเบียบปกครอง จนสอบติด  และได้เป็นปลัดอำเภอตามความฝันที่ตั้งใจไว้ทั้งของตนเองและความคาดหวังของพ่อด้วย

วัชรวิชญ์ ทองธวัช

นายวัชรวิชญ์ ทองธวัช  ปลัดอำเภอในส่วนงานเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ส่วนกำกับ สืบสวนและปราบปราม สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ผู้สานงานปกครองตามรอยของคุณพ่อ-อิศรา ทองธวัช อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้เสียสละชีวิตในเหตุการณ์ความไม่สงบของพื้นที่ชายแดนใต้   เผยว่า ปลัดอำเภอเป็นอาชีพที่เข้าถึงประชาชนได้จริง ได้ทำงานเพื่อประชาชน เพื่อสังคม แก้ปัญหาให้แก่ประชาชนได้ ตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ก็คือบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  อันไหนที่ประชาชนมีทุกข์ เราก็เข้า  แก้ไขปัญหา  ที่ไหนที่มีความสุขอยู่แล้ว เราก็เข้าไปเพิ่มความสุขให้มากขึ้น

จุรีพร ตรีนนทสกุล

ทางด้าน นางสาวจุรีพร ตรีนนทสกุล ปลัดอำเภอสาวนราธิวาส ผู้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดด้วยความเข้าใจใฝ่ฝันอยากจะเป็นปลัดอำเภอ เพื่อที่จะมาพัฒนาบ้านเกิด เธอเรียนจบปริญญาตรีจากเหนือสุดแดนสยาม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ก่อนที่จะลงมาใต้สุดของประเทศ ปัจจุบันเธอทำงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ในบทบาทของปลัดอำเภอประจำอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส – บ้านเกิดของเธอ

ธนดล สถาวรเวทย์

นายธนดล สถาวรเวทย์   จาก “เด็กค่ายอาสาพัฒนา” สู่แรงบันดาลใจอยากจะเป็นข้าราชการเพื่อเข้ามาพัฒนาสังคม หลังจากเรียนจบแล้ว ในช่วงแรกธนดลจะทำงานเอกชน เขาก็รอคอยฟังข่าวคราวการเตรียมสอบปลัดอำเภอ และอ่านหนังสืออย่างหนักเพื่อเตรียมสอบให้ได้ ในงานที่เขาฝัน และเมื่อถึงเวลา เขาก็เข้าสอบปลัดอำเภอปรากฏว่า เขาสอบได้ที่ 1 ของการสอบปลัดอำเภอทั่วประเทศในรอบนั้น แล้วเลือกไปในพื้นที่ต่างจังหวัดที่กันดาร เพื่อเข้าไปพัฒนาท้องถิ่นในทันที

และยังมีอีกหลายท่าน ที่ทำงานอย่าหนักในการ ดูแลทุกข์สุขของชาวบ้าน เพื่อพัฒนาให้ท้องถิ่นมีความเจริญ และอยู่กันอย่างมีความสุข
สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com