NAT รับรางวัลสื่อสร้างสรรค์สังคม

7/10/2019

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์

สำนักข่าว NAT ได้รับรางวัล สื่อสร้างสรรค์สังคม ในการประชุมใหญ่ สภท.54ปี

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ที่ รร.ริเวอร์ไซด์ สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคประเทศไทย (สภท. 54 ปี) ได้จัดการประชุมประชุมปี และเลือกตั้งคณะทำงานชุดใหม่ ซึ่งผลการเลือกตั้ง อนันต์ นิลมานนท์ ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกที่ร่วมประชุมกว่า 500 คน ให้ทำงานต่อในตำแหน่ง นายกฯ อีกสมัย

หลังจากนั้น พลเอกประจิน  จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา อดีตรองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลโล่เกียรติคุณข่าวดีเด่น “สื่อสร้างสรรค์สังคม” ประกอบด้วย นายสมเกียรติ หงษ์แก้ว NAT (NewsAroundThailsnd.com), นายศิโรจน์  มิ่งขวัญ ผู้บริหารเว็บไซต์ มหานครข่าว (news-town.com), นายณัฐชัย จีรวัฒนวาทย์ , นายธนธรณ์ รอดทนง, นายเอกพงษ์ เทียนสว่าง, นายวิวรรณ์ แพ่งสุภา ,นายอเนก ธรรมใจ, พ.ท.พิสิฐ ชาญเจริญ,  นายทัน นันเสียง นายเสริมศักดิ์  ศักดิ์สม และ นายภักดี วีระรัตน์ สยามรัฐออนไลน์

ดําฤทธิ์ วิริยะกุล
พลเอกประจิน  จั่นตอง
ศิโรจน์  มิ่งขวัญ


และในวันที่ 6 ตุลาคม นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ (ผช.รมต.รัฐมนตรีประจำาสํานักนายกรัฐมนตรี) ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมฯ  และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "วัฒนธรรมไทยก้าวไกลถึงต่างแดน " โดยมีคณะกรรมการบริหาร-ที่ปรึกษา และสมาชิกสมาคมฯ  พร้อมทั้งท่านผู้มีเกียรติร่วมให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังในการบรรยายในครั้งนี้

ต่อจากนั้นได้เยี่ยมชม บูทประชาสัมพันธ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บูทประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป.ป.ส., และบูธประชาสัมพันธ์บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด ซึ่งได้รับความสนใจจากนายสมเกียรติ สรรัมย์ พร้อมคณะและผู้ติดตามเป็นอย่างมาก และยังแจ้งให้เจ้าหน้าที่บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด ที่มาร่วมออกร้านประชาสัมพันธ์ ให้ประสานงานไปยังผู้ดูแล ปากคลองตลาด 2  พรานนก -พุทธมณฑลสาย 4

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ และตลาดสด ในจังหวัดนครสวรรค์ ให้ติดต่อประสานงานเรื่องเครื่องกำจัดขยะ ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดจำนวนขยะ และยังสามารถนำสิ่งของที่เหลือใช้ มาแปรเป็นพลังงานทดแทน  กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีกทางหนึ่ง และช่วยรัฐกำจัดขยะเน่าเหม็นล้นเมืองอีกด้วย

นอกจากนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานบรรยายพิเศษในหัวข้อ"อนาคตสินค้าเกษตรไทยสู่ครัวโลก" ในการจัดงานประชุมใหญ่ฯ ซึ่งมีการมอบรางวัลดีเด่น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม"ข้าราชการดีเด่น" กลุ่ม"องค์กรดีเด่น" กลุ่ม"ที่ปรึกษาสมาคม และผู้ให้การสนับสนุนดีเด่น" กลุ่ม"นักข่าวน้ำดี" และแจกทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ

โดยนายอนันต์ นิลมานนท์ นายก สภท.54 ปี กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ ท่าน ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และขอขอบคุณผู้ที่ได้รับโล่รางวัลดีเด่นทุกๆ ท่าน ที่เสียสละเวลามาร่วมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของ"สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคประเทศไทย"และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆท่าน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน,บริษัท-ห้างร้าน, คณะกรรมการบริหาร-ที่ปรึกษา-สมาชิกสมาคม และสื่อมวลชนทุกแขนง ที่ให้เกียรติมาร่วมงานสนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com