รับมือไฟป่า

11/10/2019

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

จังหวัดน่าน ประชุมการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกและหมอกควัน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ที่ ห้องศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ สนง.ปภ.จ.น่าน นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รอง ผวจ.น่าน รอง ผอ.รมน.จังหวัด น่าน (พร.) เป็นประธานฯ ประชุมการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกและหมอกควัน จังหวัดน่าน ร่วมด้วย พ.อ.รุศมนตรี จิณเสน รอง ผอ.รมน.จังหวัดน่าน. (ท) ร่วมโดยมี นายณรงค์ อินโสหน.สนง.ปภ.จ.น่าน พร้อมด้วย นายปรีชา โตมี ผอ.ทสจ.น่าน ,นางวิไลวรรณ บุดาสา ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ จ.น่าน และผู้แทนจาก เกษตร จ.น่าน, สนง.ขนส่งจ.น่าน,สนง.อุตสาหกรรม จ.น่าน, สสจ.น่าน ร่วมประชุมหารือจัดทำแผนและกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาฯในพื้นที่

โดยสรุปแนวทางเพื่อการปฏิบัติดังนี้ 1.ให้ กอ.รมน.จังหวัด  เป็นหน่วยบูรณาการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จ.น่าน ประจำปี 2562 2.ให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บัญชาการการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จ.น่าน ระดับจังหวัด,ระดับอำเภอ และระดับตำบล(พื้นที่เสี่ยง) เพื่อการสั่งการติดต่อสื่อสารเมื่อมีเหตุการณ์จะได้แก้ไขปัญหาฯได้อย่างรวดเร็ว 3. จัดทำรูปแบบการรายงานเหตุการณ์ในพื้นที่ให้เป็นแบบอย่างและรูปแบบเดียวกันทุกหน่วยงาน 4. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ไปยังบุคคล,สถานที่, แหล่งต้นเหตุที่เกิดปัญหาฯเพื่อสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาฯ 5.ให้ กอ.รมน.จังหวัดน่าน บูรณาการกับภาคส่วนต่างฯ

เช่น สนง.อุตสาหกรรมจ.น่าน,สนง.ขนส่ง จ.น่าน จัด จนท.ร่วมตรวจ โรงงานอุตสาหกรรมแหล่งต้นเหตุที่เกิดปัญหามลพิษ และปัญหาควันดำจากท่อไอเสีย ที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง(pm 2.5, pm 10)

โดยในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 จะมีการประชุมมอบนโยบาย เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควัน ภาคเหนือ ปี 2562 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เป็นประธาน  ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ โดย จ.น่าน มีนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รอง ผวจ.น่าน รอง ผอ.รมน.จังหวัด น่าน (พร.) พร้อมด้วย พ.อ.รุศมนตรี จิณเสน รอง ผอ.รมน.จังหวัดน่าน (ท) และนายณรงค์ อินโส หน.สนง.ปภ.จ.น่าน ร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายในครั้งนี้


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com