รมช.เกษตรหาที่ทำกินให้ชาวบ้าน

1/11/2019

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

รมช.ธรรมนัส เร่งติดตามความก้าวหน้าพื้นที่ คทช.น่าน หนุนเกษตรกรมีที่ทำกิน สร้างรายได้ สร้างอาชีพแก่ชุมชนเมื่อเวลา15.00 น.วันที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา  ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ อ.สันติสุข จ.น่าน เพื่อติดตามความคืบหน้า โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล หรือ คทช. พร้อมเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน หรือ ส.ป.ก. 4-01 ให้แก่ชาวบ้านจำนวน 30 ราย พื้นที่รวม 98 ไร่ และมอบแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดิน พร้อมสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ให้แก่กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านดอนอภัย ที่วัดโป่งคำ ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่านโดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมพัฒนาที่ดินพร้อมด้วยเกษตรกรและประชาน มารอให้การตัอนรับ เป็นจำนวนมาก


จากนั้นได้ลงพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลดู่พงษ์และ ตำบลป่าแลวหลวงเพื่อติดตามการส่งเสริมและปรับปรุงพื้นที่ทำกินของเกษตร และดูงานการอนุรักษ์ดินในรูปแบบนาขั้นบันได และเกษตรผสมผสาน

สำหรับอำเภอสันติสุขเดิมประสบปัญหาเรื่องการไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกินเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ หลังรัฐบาลมีนโยบายการจัดสรรที่ดินแห่งชาติ(คทช.) อำเภอสันติสุขได้รับอนุมัติพื้นที่ คทช.รวมทั้งสิ้น 3 ตำบลได้แก่ตำบลป่าแลวหลวง ตำบลพงษ์และตำบลดู่พงษ์ รวมพื้นที่ 22;834 ไร่ และกำลังเข้าสู่กระบวนการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรพื้นที่เข้าร่วมโครงการในปี 2563 นี้


ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่ดำเนินการให้มีความพร้อม เพื่อให้เกษตรกร ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดิน พร้อมได้รับการพัฒนาอย่างครบวงจรให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกร ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการเข้ามามีส่วนร่วมจนเกิดเป็นรูปธรรมในพื้นที่ ทั้งด้านการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ จนถึงการตลาดโดยมีเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการรับประโยชน์ ภายใต้การขับเคลื่อนแนวทางการตลาดนำการผลิตและโครงการเกษตรแปลงใหญ่อีกด้วยสนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com