รพ.น่านเพื่อชุมชน

8/11/2019

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

โรงพยาบาลน่านเปิดการอบรม “Go Zero Waste ชีวิตใหม่ไร้ขยะ”

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลน่าน พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน เป็นประธานเปิดการอบรม “Go Zero Waste ชีวิตใหม่ไร้ขยะ” โดยมีนพ.คณิต ตันติศิริวิทย์ อดีตผอ.รพ.น่าน, นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายบัวผา แก้วมงคล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่าน, นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายปฐมภูมิ และผู้แทนจากชุมชน ประกอบด้วย หัวหน้าบ้าน, ประธานผู้สูงอายุ, ประธานแม่บ้าน และประธานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ผู้แทน ทั้ง 32 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมือง เข้าร่วมการอบรมกว่า 100 คน

การอบรม “Go Zero Waste ชีวิตใหม่ไร้ขยะ” ครั้งนี้ โดยความร่วมมือของโรงพยาบาลน่าน ร่วมกับ เทศบาลเมืองน่าน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการจัดการขยะ ร่วมกันจัดกิจกรรมการให้ความรู้การจัดการขยะขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติใช้ในชุมชน ให้มีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สามารถบอกกล่าวให้ผู้อื่นได้ตระหนักถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการขยะที่ถูกต้อง ร่วมกันแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองน่านได้เป็นอย่างดี

การอบรมครั้งนี้ มีวิทยากรได้แก่ พญ.ภูริชา ชัยวิรัช บรรยายเรื่องแนวคิดใหม่ในการจัดการขยะชุมชนที่น่าสนใจและเป็นจริงได้, การคัดแยก จัดเก็บ และใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์, ชวนรู้ ชวนทำ ecobricks (อิฐพลาสติก) และคุณบัวผา แก้วมงคล บรรยายความร่วมมือของคนน่านในการจัดการขยะให้ยั่งยืนได้อย่างไร ? และการขับเคลื่อนการจัดการขยะเขตเทศบาลเมืองน่านที่ผ่านมา และความร่วมมือของชุมชนในอนาคตอันใกล้ โดยกิจกรรมได้รับความสนใจจากู้เข้าร่วมการอบรมเป็นอย่างดี ทั้งนี้มีการมอบประกาศเกียรติบัตรจาก สสส. ในแก่ชุมชนที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com