รพ.สต.หนองเกตุใหญ่ พร้อม!!!

17/1/2020

อธิบดี บุญชารี

รองนายก อบจ.ร่วม เปิดใช้อาคาร รพ.สต.หนองเกตุใหญ่ อย่างเป็นทางการ พร้อมรับมือผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ อย่างเต็มศักยภาพ ภายใต้งบประมาณ 2.2 ล้านบาท

รพ.สต.หนองเกตุใหญ่

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ที่ รพ.สต.หนองเกตุใหญ่ เหล่าบรรดา อสม. ร่วมถึงบรรดาแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายเรวัตร ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี , นายสมพล จิตติเรืองเกียรติ สาธารณะสุขอำเภอบางละมุง , นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล , นายวันชัย แสนงาม ประธานชมรม อสม.อำเภอบางละมุง ร่วมเป็นเกียรติเนื่องนในโอกาสเปิดที่ทำการอาคารหลังใหม่ รพ.สต.หนองเกตุใหย๋อย่างเป็นทางการ

เรวัตร ผลลูกอินทร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังได้เวลา นายเรวัตร ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในฐานะตัวแทนจาก อบจ.ชลบุรี ได้เป็นตัวแทนในการตัดริบบิ้นเพื่อเป็นการเปิดตัวอาคารอย่างเป็นทางการ โดยใช้ฤกษ์ เวลา 09.09 น. ในการตัดริบบิ้นเพื่อเปิดอาคารอย่างเป็นทางการ ก่อนที่พระภิกษุสงฆ์จากวัดหนองเกตุใหญ่จะเดินทางมาเจริญพระพุทธมนต์พระร่วมฉันท์ภัตราหารเพลเพื่อความเป็นศิริมงคลตามลำดับ

สำหรับอาคารหลังดังกล่าว เป็นอาคาร 2 ชั้น ต่อเติมอาคารให้ด้านปีกด้านซ้ายของอาคารหลังเดิม ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการต่อเติมครั้งนี้จำนวน 2,240,813 บาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในการดำเนินการต่อเติมอาคาร ซึ่งถือว่าเป็นการประสานงานความร่วมมือกับทองถิ่น ที่ร่วมมือกันในการขับเคลื่อนงบประมาณลงท้องถิ่น

โดยเน้นการส่งวเสริมวงจรด้านการสาธารณะสุขของท้องถิ่นให้ได้รับการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ บรรยากาศในวันนี้พบว่ามีในส่วนของเหล่าบรรดา อสม.ในพื้นที่หนองปลาไหล พร้อมทั้งตัวแทนหน่วยงานจากภาครัฐเข้าร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากสนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com