รถไฟฟ้าพัทยา!!

20/6/2020

อธิบดี บุญชารี

นายกเมืองพัทยา เผยความคืบหน้า ระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า รองรับ EEC

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ที่ผ่านมา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า หลังจากการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนครั้งที่ 2 ว่า การดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของโครงการดังกล่าว นั้นจะต้องรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดด้วยกัน 5 ครั้ง

ทั้งการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตลอดแนวเส้นทาง ระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ รถบริการต่างๆ และระบบสาธารณูปโภคในการองรับ ทั้งนี้สำหรับการเปิดรับฟังความคิดเห็นที่ผ่านมาเป็นการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มข้าราชการ สื่อมวลชน และกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้การดำเนินการรถไฟฟ้าและระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่หรือระบบขนส่งมวลชนรวมของเมืองพัทยา นั้นจะต้องมีการรรับฟังความคิดเห็นเป็นวงกว้างและเฉพาะกลุ่ม ต่อจกานี้จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นอีก 3 กลุ่มย่อย ประกอบด้วย กลุ่มตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า กลุ่มระบบขนส่งมวลชนที่เกี่ยวข้องรวมถึงรถบริการ หรือที่เรียกว่า ฟีดเดอร์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะมารับคนเข้า-ออกในสถานี และการรับฟังความคิดเห็นด้านระบบสาธารณูปโภค

โดยจะมีการจัดรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 20-22 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้วจะมีการนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประมวลข้อเสนอแนะ ก่อนจะทำแผนสรุปอีกครั้งทั้งในเรื่องของรูปแบบที่จะมีการนำเสนอให้เป็นแบบทางเลือก และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งหากจะดำเนินการแล้วจะต้องเกิดประโยชน์คุ้มค่ากับการจะเป็นเมืองหลักของ EEC ในอนาคต

นายกเมืองพัทยา เปิดเผยต่ออีกว่า โดยในขณะนี้ EEC ได้มีการวางแผนในหลายโครงการในการรองรับความเจริญเติบโตที่จะเกิดขึ้นในทุก ๆภาคส่วน ซึ่งเมืองพัทยาจะเป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยวของEEC อีกทั้งยังจะเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุน จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับในหลาย ๆด้าน สำหรับการรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า นั้นจะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้ ทั้งนี้ต้องขอบคุณประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นกับโครงการดังกล่าวซึ่งจะทำให้การศึกษาของโครงการฯได้ผลออกมาดีที่สุดและตอยโจทย์ความต้องการของประชาชนควบคู่กับการร้องรับการเจริญเติบโตต่อไป


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com