รวมใจอุตรดิตถ์

30/6/2021

เอนก ธรรมใจ‍

เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับ วธ. เปิดวัด “รวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด-19”

พระปัญญากรโมลี

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา ที่วัดท่าไม้เหนือ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พระปัญญากรโมลี ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอพิชัย นำโดย พระอุดมปิฏก เจ้าคณะอำเภอ  ผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) ในอำเภอพิชัย

สุรพันธ์ เจริญทรัพย์

ร่วมกับ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอพิชัย และผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จัดโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจ รวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด- 19 “วัฒนธรรมรวมใจ ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” เพื่อส่งเสริมบทบาทของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ นอกจากจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา ยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์รวมจิตใจและช่วยเหลือประชาชน และเป็นการเกื้อกูลด้านสาธารณะสงเคราะห์  โดยจัดการมอบถุงยังชีพ จำนวน ๑๐๐ ชุด/คน เพื่อช่วยเหลือเด็กเยาวชนและนักเรียนใน ศพอ. ในภาวะยากลำบาก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID- 19) จำนวน ๙ แห่ง ได้แก่ ศพอ. วัดท่าไม้เหนือ วัดท่าดินแดง วัดไร่อ้อย วัดขวางชัยภูมิ วัดมหาธาตุ วัดบึงสัมพันธ์ วัดฟากบึง วัดเด่นกระต่าย และวัดศรีจำปาศักดิ์  ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย ที่เชื่อมโยงการขับเคลื่อนงานด้วยพลังบวร บ้าน-วัด-โรงเรียนหรือราชการ  โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การขับเคลื่อนโครงการ ศพอ. ร่วมใจ รวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด 19 เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ที่ใช้วัฒนธรรมอันดีงาม คือ พลังบวร ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน เพื่อช่วยเหลือเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบ รอดพ้นจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์กำหนดดำเนินการ จำนวน ๕ ครั้ง/แห่ง ประกอบด้วย

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ วัดพระยืนพุทธบาทยุคล ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ วัดไชยมงคล ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ วัดท่าไม้เหนือ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย

ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ วัดหมอนไม้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ วัดน้ำสิงห์ใต้ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com