ร่วมมือสู้ฝุ่นควัน

22/4/2019

มทบ.33

เมื่อ 21 เม.ย. ที่ผ่านมา มทบ.33 บก.ควบคุม​ กกล.รส.จ.เชียงใหม่, กอ.รมน.จังหวัด เชียงใหม่ ได้ประสานความร่วมมือการขับเคลื่อนกิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยทหาร​กับภาคประชาชนนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย​เชียงใหม่​ เพื่อช่วยเหลือประชาชน จากปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ โดยเป็นการร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่​ และหน่วยงานทหารในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างอากาศบริสุทธิ์ คืนแก่ประชาชนด้วยการผลิตและแจกจ่ายอุปกรณ์ เครื่องกรองอากาศที่สามารถกรอง ฝุ่น PM 2.5 ได้ และยังเป็นการมุ่งกระจายองค์ความรู้แก่ประชาชน ให้สามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างแพร่หลายและสามารถนำไปต่อยอดเพื่อการพัฒนาได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกแบบ เครื่องกรองอากาศ แบบ D.I.Y ที่มีราคาประหยัด โดยจะนำไปส่งมอบให้ รพ. ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลที่เป็นพื้นที่เสี่ยง, ศูนย์การเรียนรู้สู้ภัยฝุ่นควัน และศูนย์ดูแลเด็กเล็กในชุมชนก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อจัดทำห้องหลบฝุ่นของชุมชน และเป็นพื้นที่ให้ประชาชนได้มีอากาศบริสุทธิ์ พร้อมกับเป็นพื้นที่การกระจายความรู้ความเข้าใจถึงภัยจากฝุ่นควัน PM 2.5 อีกทางหนึ่งด้วยในส่วนของการผลิตเครื่องกรองอากาศฯ ได้ดำเนินการที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จ.เชียงใหม่  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.เชียงใหม่ โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผวจ.เชียงใหม่ รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ​ คณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์​  ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะ อาจารย์ และ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ทหาร  จาก มทบ.33, กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่, พัน.พัฒนา​ 3, ป.พัน 7 ร่วมกันประกอบ​เครื่องกรองอากาศ  จำนวน 270 ชุดทั้งนี้ มีเป้าหมายในจัดทำเครื่องกรองอากาศ จำนวน 1,000 เครื่อง ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการส่งมอบให้ รพ. ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแล้ว จำนวน 51 เครื่อง และส่งมอบแก่ สนง.ศึกษาธิการ จ.เชียงใหม่ เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สู้ภัยฝุ่นควันระดับอำเภอ ทั้ง 25 อำเภอของ จ.เชียงใหม่ จำนวน 30 เครื่องแล้ว​ ซึ่งจะได้ขยายผลนำองค์​ความรู้​ลงสู่พื้นที่ในระดับอำเภอ​ต่อไป

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com