ร่วมยินดี

27/5/2019

ร่วมยินดี ป.เอก พุทธวจิตวิทยา


ญาติสนิทมิตรสหายร่วมแสดงความยินดี กับ ส.ส.ดร.มหานิยม เวชกามา พรรคเพื่อไทย เขต 2 จ.สกลนคร ในโอกาสเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา ดุษฎีบัณฑิต (ส่วนกลาง) (ปริญญาเอก) สาขาพุทธจิตวิทยา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่26 พฤษภาคม 2562

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com