ศาล4.0

26/11/2019

กองสารนิเทศและปชส.ศาลยุติธรรม


ศาลยุติธรรมลงนามข้อตกลงใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต

ช่วงสาย ของวันที่ 26 พ.ย. 2562 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซ่า นายศุภกิจ แย้มประชา รองเลขาธิการศาลยุติธรรม ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง"การใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตสำหรับลูกค้านิติบุคคล" กับนายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผอ.ธนาคารออมสิน

เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินของศาลยุติธรรม โดยนายศุภกิจเผยว่า ศาลกำลังเข้าสู่ยุคศาลดิจิตัลหรือd court จึงต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ กับศาลกว่า 280 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งศาลเหล่านี้ได้เปิดบัญชีกับธนาคารออมสินใช้ในการบริหารงานการเงินของศาล ไม่ว่าการรับเงินค่าปรับ ค่าฤชาธรรมเนียม เงินวางศาลต่างๆ โดยการโอนเงินผ่านอินเตอร์เน็ต ของธนาคารออมสินมาใช้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย

ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบทางการเงินการคลังของศาลยุติธรรมให้ครบวงจร โดยศาลจะเริ่มใช้ระบบโอนเงินทางอินเตอร์เนตกับออมสินในวันเดียวกันนี้เป็นวันแรก

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com