ศาลภาค3อำนวยความสะดวก

28/2/2020

ทีมข่าว ศาลยุติธรรม

หัวหน้าศาลโคราช ร่วม อัยการ สคช.ช่วยญาติเหยื่อกราดยิงจัดการมรดกผ่าน e-filing ผู้เสียหายจังหวัดอื่นไม่ต้องไปศาล

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2563 นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า แม้เหตุการณ์กราดยิงที่โคราช ได้ผ่านไปแล้วแต่การเยียวยาความเสียหายของผู้ประสบเหตุต้องดำเนินต่อไป ศาลยุติธรรมแม้เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย แต่ยังมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความยุติธรรมที่สะดวก รวดเร็วและประหยัด ดังนั้นในวันนี้นายวีรภัทร ไพบูลย์วัฒนกิจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3

สุริยัณห์ หงษ์วิไล

พร้อมด้วยนายราชัญ กวีกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกับพนักงานอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการรับคำร้องขอจัดการมรดกผ่านระบบ e-filing โดยมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นคำร้องแก่ญาติผู้ตายซึ่งมีทรัพย์มรดก และต้องจัดการตามกฎหมาย เพื่อนำคำสั่งศาลไปดำเนินการทางธุรกรรมต่อไป ในการยื่นเรื่องเข้าระบบ e-filing  ทางอัยการได้ดำเนินการกรอกข้อมูลให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว เมื่อได้รับคำร้องผ่านทางระบบแล้ว ศาลจังหวัดนคราชสีมาได้สั่งรับคำร้องและกำหนดวันนัดพิจารณา

โดยศาลได้เร่งรัดจนสามารถกำหนดวันนัดไต่สวนได้ในวันที่ 17 มี.ค. 63 ซึ่งถือว่าสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วกว่าการยื่นคำร้องในระบบปกติ สำหรับผู้ร้องบางรายอาศัยอยู่ในจังหวัดอื่น เช่น พิษณุโลก ในวันนัดไต่สวนไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังจังหวัดนครราชสีมาโดยศาลจะได้ดำเนินการไต่สวนพยานทางไกลผ่านจอภาพ (video conference) เชื่อมสัญญาณระหว่างศาลจังหวัดนครราชสีมาและศาลในจังหวัดพิษณุโลก   การดำเนินการเช่นนี้ถือเป็นการช่วยเหลือ คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่คู่ความและประชาชนตามนโยบายของนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกาสนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com