สับสนนโยบายกัญชา

4/9/2019

อธิบดี บุญชารี

ปปส.ภาค 2 จับมือพันธมิตรมุ่งเป้าทำความเข้าใจนโยบายกัญชาถึงประชาชน เพื่อลดความสับสน

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ที่ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย รองเลขาธิการ สำนักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด ( ป.ป.ส.) เป็นประธานเปิดโครงการสร้างการความรู้ นโยบายกัญชาเพื่อให้ประชาชนรับข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งจัดขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออก , เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ,ตำรวจ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 2 และสื่อมวลชนเข้าร่วมกว่า 120 คน

นายถาวร เนียมนำ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาดังกล่าว ว่าเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติงานด้านยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เปิดโอกาสให้มีการอนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ในการรักษาโรคและประโยชน์ทางการแพทย์ได้ อีกทั้งยังให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้นโยบายเกี่ยวกับกัญชาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนได้อย่างถูกต้อง

ด้านนายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย รองเลขาธิการ สำนักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด ( ป.ป.ส.) กล่าวว่าพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ได้บังคับใช้มาเป็นเวลานาน โดยได้มีการระบุให้กัญชา เป็นยาเสพติดประเภท 5 ที่ห้ามเสพและครอบครอง แต่จากผลวิจัยกลับพบสารสกัดจากกัญชา มีประโยชน์ทางการแพทย์ และหลายประเทศได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เปิดโอกาสให้มีการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในการรักษาโรค และใช้ทางการแพทย์ได้

ดังนั้น จึงเป็นที่ต้องมีการสร้างความเข้าใจในพระราชบัญญัติงานด้านยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ให้มากขึ้นเพื่อให้ประชาชนเข้าใจตามหลักวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความความใจสภาพปัญหายาเสพติดและนโยบายกัญชาและสามารถถ่ายทอดให้แก่หน่วยงานภาคีและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง และ สร้างความมั่นคงทางด้านยาของประเทศและป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดทางด้านยาอีกด้วย


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com