สำนักจักรกลลงใต้แก้ไขภัยแล้ง

17/3/2020

ทีมข่าว นิด้า

“สำนักจักรกลลงใต้บรรเทาภัยแล้ง” โดยเตรียมเครื่องขุดไฮดรอลิค ขุดลอกเปิดทางน้ำแม้ว่าภาคใต้จะถูกขนาบด้วยทะเล  และมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยมากที่สุดในประเทศไทย  แต่ถ้าพูดถึงภัยแล้งแล้ว ปีนี้ก็มีความเสี่ยง และอยู่ในพื้นที่รับความช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้ง  จากสำนักเครื่องจักรกล


ด้วยภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้ง  สำนักเครื่องจักกล กรมชลประทาน  ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว  จนถึงไตรมาสแรกของปีนี้   และยังมีแผนดูแลปัญหาภัยแล้งทั่วไทย ต่อเนื่องไปจนกว่า จะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการในทุกภูมิภาค

ล่าสุด นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล ลงพื้นที่เพื่อเปิดโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือภัยแล้งและเตรียมความพร้อมในการเก็บกักน้ำฝน โดยมี นายกระจัด กาญจนคลอด ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 พร้อมคณะ และนายสยาม อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ

ในการนี้ได้นำเครื่องจักรกลประเภทรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ(แบ็คโฮ) แขนยาว จำนวน 2 คัน เพื่อดำเนินการขุดลอกเปิดทางระบายน้ำและกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ  ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำให้ไหลผ่านสะดวกในคูคลอง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาวิกฤตภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่

สำหรับชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ ในการใช้เครื่องจักกล (ไม่มีค่าใช้จ่าย) เพื่อเปิดทางระบายน้ำ หรือสูบน้ำ  สามารถติดต่อขอรับบริการได้ ที่ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤติภัยแล้ง  สำนักเครื่องจักรกล  กรมชลประทาน  หมายเลขโทรศัพท์  0 2583 0061 ถึง 63  หรือ 1460 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้ง  

สำนักเครื่องจักกล กรมชลประทาน โทร 025830061 -63

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com