สำรวจความเสียหาย

21/11/2019

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

อำเภอสันติสุข ลงพื้นที่ตรวจสอบและสำรวจความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหว

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 จากเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่ สปปช.ลาว ได้เกิดผลกระทบเกิดแผ่นดินไหวขึ้นในพื้นที่อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

ธนัชฌาย์ นาตัน

นายพงษ์ศิลป์ ผาลา นายอำเภอสันติสุข พร้อมด้วย นายมานิตย์ บุญเทพ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง มอบหมายให้ นายธนัชฌาย์ นาตัน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อ.สันติสุข , อส.อ.สันติสุข และอปท.ในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบและสำรวจความเสียหาย เบื้องต้นพบที่อยู่อาศัยของประชาชน ต.พงษ์, ต.ป่าแลวหลวง ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหว (ผนังมีรอยแตก,ร้าว) ผู้ได้รับผลกระทบ รวม 14 หลังคาเรือน รวม 30 คน (ชาย12 คน /หญิง18 คน)มูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 10,000 บาท ในการนี้ นายอำเภอสันติสุข ได้สั่งการให้ อปท.ในพื้นที่ สำรวจความเสียหาย ประมาณการและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ ต่อไป
สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com