สังฆประชานุเคราะห์

23/5/2019

ทีมข่าว ระยอง

โครงการบ้านสังฆประชานุเคราะห์  เพื่อผู้ยากไร้ สร้างอาชีพ ใช้ชีวิตแบบพอเพียง

พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 13


โครงการบ้านสังฆประชานุเคราะห์ เกิดขึ้นจากการดำริของ"พระเดชพระคุณพระพรหมกวี" เจ้าคณะภาค 13 ที่ได้ไปประกอบศาสนกิจในที่ต่างๆเห็นความลำเค็ญของชาวพุทธที่เดือดร้อนเพราะความยากไร้ ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีที่ทำกิน จึงดำริให้ภาค 13 ประกอบด้วย คณะสงฆ์ 4 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด  จัดสร้างบ้านสังฆประชานุเคราะห์ เพื่อมอบแก่ชาวพุทธผู้เดือดร้อน โดยให้เจ้าคณะจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นประธานในการหาพื้นที่ และใช้งบของคณะสงฆ์แต่ละจังหวัดสร้างขี้นในจังหวัดของตน

พระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง

ในจังหวัดระยอง มี "พระเดชพระคุณ พระเทพสิทธิเวที" เจ้าคณะจังหวัดระยอง กำหนดให้จัดสร้างจำนวน 5 หลังในพื้นที่ของวัดอรัญรังษี ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มี" พระครูรังษีพรหมคุณ" เจ้าอาวาสวัดอรัญรังษี เป็นผู้ดำเนินการสร้าง โดยงบประมาณของคณะสงฆ์จังหวัดระยอง และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้าง และได้มีการมอบบ้านชุดแรกเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา  โดยให้ผู้อยู่ปฎิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง โดยมีพื้นที่ส่วนหนึ่งให้ทำกิน

พระครูรังษีพรหมคุณ เจ้าอาวาสวัดอรัญรังษี

" พระครูรังษีพรหมคุณ" เจ้าอาวาสวัดอรัญรังษี กล่าวว่า ผู้ที่เข้ามาอาศัยในโครงการต้องเป็นชาวพุทธที่ยากไร้ ประสบปัญหาการทำมาหากินและไร้ที่อยู่อาศัย ไม่เป็นผู้ติดการพนัน สุราและยาเสพติด โครงการบ้านสังฆประชานุเคราะห์ นี้ จัดสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้มาอยู่มีแรงลุกขึ้นสู้ สามารถยืนด้วยลำแข้งตัวเอง ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

นายบุญสืบ ศรีใส ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง

ว่าที่ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผวจ.ระยอง

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com