สัตหีบรีกัตต้า 2019

24/4/2019

นิราศ ทิพย์ศรีสกุล           วันนี้ 24 เม.ย.62   ที่ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือเอก นพดล  สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือใบรายการ สัตหีบรีกัตต้า 2019 พร้อมด้วย พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ  นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  นางณัฏ โล่ห์สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กิจการองค์กรทั่วไปและพิธีการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาเรือใบ เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง


       การจัดการแข่งขันเรือใบรายการ “สัตหีบ รีกัตต้า 2019” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ถึง 28 เมษายน 2562 ณ อ่าวโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  โดยได้รับความสนใจจากนักกีฬาเรือใบทั้งใน และต่างประเทศ เดินทางเช้าร่วมการแข่งขันกว่า 190 ลํา จาก 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย จีน มาเลเซีย บัลแกเรีย และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง


     การแข่งขัน  ประกอบด้วย การแข่งขันเรือใบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และการแข่งขันเรือใบทางไกล ชิงรางวัลพระราชทานหางเสือเรือพระที่นั่งเวคา ซึ่งการแข่งขันเรือใบทั้งสองรายการได้เริ่มจัดให้มีขึ้นในปี 2543 โดยสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ ได้เปลี่ยนชื่อการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวไทยมาเป็นการแข่งขันเรือใบระยะทางไกล ชิงรางวัลพระราชทานหางเสือเรือพระที่นั่ง “เวคา” และได้รวมการแข่งขันเรือใบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยทุกประเภทไว้ในรายการนี้ด้วย


    นอกจากนี้ ยังมีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทใช้ใบร่วมด้วยคือ  วินด์เซิร์ฟ โดยสมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย ไคท์บอร์ด โดยสมาคมไคท์บอร์ด และการแข่งขันเรือใบบังคับวิทยุ โดยชมรมเรือใบบังคับวิทยุไทย มีกองทัพเรือ การกีฬาแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตเลียม จํากัด (มหาชน) หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมให้การสนับสนุนในครั้งนี้

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com