สกายวอล์ค พิษณุโลก

11/11/2020

ปรีชา นุตจรัส

พิษ’โลก สร้างมินิสกายวอล์ค ตอนรับอากาศหน้าที่มาถึง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ที่ตลาดนัดเด็กดอย บ้านใหม่ร่องกล้า สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ศูนย์พัฒนาราษฏรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สาขาร้องกล้าวิทยา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์ กาแฟ บ้านร่องกล้า จิตอาสาจากหลายพื้นที่ และพี่น้องชาวชุมชนบ้านใหม่ร่องกล้า

ร่วมกันลงพื้นที่ ปรับปรุงทัศนียภาพ และจัดสร้าง มินิสกายวอล์ค ตลาดนัดเด็กดอย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึงนี้

สำหรับการดำเนินการในครั้งนี้ นายศศิวัณย์ ศรีพรหม ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายมนิตย์ สีฆสัมบันน์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า สภาฯ และสมาคมฯ มีความตั้งใจที่จะลงพื้นที่มาพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมกิจกรรมเที่ยวชมดอกนางพญาเสือโคร่ง (ซากุระเมืองไทย) สตอร์เบอร์รี่บ้านร่องกล้า รวมถึงกิจกรรมอื่นๆอีกหลากหลาย โดยบรรยากาศ ที่บ้านใหม่ร่องกล้าในช่วงนี้เริ่มมีอากาศหนาวเย็น และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม มินิสกายวอล์ค และบรรยากาศบ้านใหม่รีองกล้ากันอย่างต่อเรื่องสนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com