แจก... !!! เสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ฟรี 20,000 ตัว โดยสามาคมการค้าธุรกิจบริการ

26/4/2019

สมาคมการค้าธุรกิจบริการฯ

ผู้ที่ประสงค์จะรับเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ให้ สามารถลงทะเบียนทางแอพพลิเคชั่น M Help me พร้อมเล่าเรื่องราวของการทำความดีพร้อมรูปภาพประกอบ เพื่อรับเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์หรือหมวกตราสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งได้

การทำความดีด้วยการอาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักการเสียสละเวลา พละกำลังเป็นอาสาสมัคร เพื่อส่วนรวมเป็นการทำความดีอย่างมีความสุขโดยไม่หวังผลตอบแทน อาทิ การปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลการให้ด้วยการบริจาคการเสียสละสิ่งของทรัพย์ เป็นต้น

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com