ส่งกัญชา

16/8/2019

ทีมข่าว น้ำหวาน

ป.ป.ส. ส่งมอบของกลางกัญชากว่า 1 ตัน ให้ 2 หน่วยงานนำไปใช้ทางการแพทย์และศึกษาวิจัย

เมื่อเวลา 14:00 น. วันที่ 16 ส.ค. 2562 ที่ สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นผู้ส่งมอบของกลางกัญชาที่ได้รับการอนุญาตครอบครองจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จำนวนรวม 1,005 กิโลกรัม ให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.ส.

นายนิยม  กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ส. พร้อมสนับสนุนกัญชาเพื่อประโยชน์ โดยเป็นไปตามนโยบายของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ให้ความสำคัญ ในการนำกัญชาไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการใช้รักษา เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ซึ่งในครั้งนี้ มี 2 หน่วยงาน ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ ได้แก่

กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก     ที่ได้ขอรับสนับสนุนของกลางกัญชา จำนวน 1,000 กิโลกรัม เพื่อใช้ผลิตน้ำมันกัญชาจากตำรับยาหมอพื้นบ้าน ขนาด 5 ซีซี จำนวนประมาณ 660,000 ขวด ให้มีปริมาณน้ำมันเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย

และ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอรับสนับสนุน ของกลางกัญชา จำนวน 5 กิโลกรัม เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถใช้กัญชาทางการแพทย์ได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

ขณะนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้สนับสนุนของกลางกัญชาให้กับ 5 หน่วยงาน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,684 กิโลกรัม และยังมีอีก 11 หน่วยงาน ที่รอการพิจารณาขอรับสนับสนุนกัญชาของกลางเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และวิจัย ทั้งนี้ การดำเนินการขอใช้ประโยชน์จากของกลางกัญชานั้น สามารถทำได้ตามเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานยื่นขอรับ โดยต้องเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่กำหนดไว้

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com