สงขลาแถลงโควิด19

22/3/2020

จรัส ชูศรี

    ผู้ว่าราชการ จ.สงขลาแถลง จ.สงขลามีผู้ป่วยโรคโควิด19 แล้ว5 คน โดยเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากร่วมงานดาวะห์ที่ประเทศมาเลเซียทั้งหมด มีภูมิลำเนาในพื้นที่อ .หาดใหญ่ บางกล่ำ และ  อ.จะนะ เร่งแยกกักตัวผู้ใกล้ชิดเพื่อสังเกตุอาการและสวนสวนโรคว่า

    วันนี้(22มี.ค.) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา พร้อมคณะแพทย์สาธารณสุขจ.สงขลา ได้แถลงสถานการณ์โรคโควิด19 ในส่วนของ จ.สงขลา มีผู้ป่วยโรคโควิด19 ยืนยันชัดเจนแล้ว 5 คน และทั้ง5 คนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ซึ่งอยู่ในห้องแยก และอยู่ในการดูแลของแพทย์โดยเคร่งคัด  แต่ผู้ป่วยทั้ง5 รายมีอาการไม่รุนแรง เป็นเพศชายทั้งหมด อายุระหว่าง 52-72 ปี  มีภูมิลำเนาอยู่ใน3 อำเภอทั้ง อ.หาดใหญ่ บางกล่ำ และ อ.จะนะ และเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียหลังจากไปร่วมพิธีดาวะห์หรือพิธีทางศาสนา

   นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจ.สงขลา เปิดเผยว่า นอกจากจำนวนผู้ป่วยโควิดทั้ง5 รายแล้ว ยังมีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ระวังโรค 181 ราย  รอผลตรวจอีก4 ราย และส่งตรวจแล้วไม่พบเชื้อ 159 ราย

    โดยมาตรหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจ.สงขลา และสถานบริการสาธารณสุขในสังกัด จะมีการติดตามสอบสวนโรค ทั้งผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือจุดที่ผู้ป่วยยืนยันเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีรายงาน และดำเนินการแยกกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดที่บ้านทุกราย เป็นเวลา14 วัน และมีการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดและวัดอุณภูมิร่างกายทุกวันเพื่อสังเกตุอาการ


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com