สภาพัทยา งง!?!?

8/1/2020

อธิบดี บุญชารี

สภาเมืองพัทยา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างผิวถนนจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเทพประสิทธิ์ 5 เชื่อมซอยเทพประสิทธิ์ 7 ผงะ พบผู้รับเหมาทิ้งงาน เร่งติดตามสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นการเร่งวด่วน

นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วย พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวถนนจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเทพประสิทธิ์ 5 เชื่อมซอยเทพประสิทธิ์ 7 หลังชาวบ้านร้องเรียนเรื่องการล่าช้าการดำเนินการก่อสร้าง ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและการสัญจรไปมาของประชาชนยที่พักอาศัยในพื้นที่ดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียง

ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ของคณะสภาเมืองพัทยา พบพื้นที่การก่อสร้างไม่มีผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการก่อวร้างดครงการดังกล่าวแต่อย่างใด มีเพียงรถแมคโครเพียง 1 คันเท่านั้น ซึ่งทางประธานสภาเมืองพัทยาจะเร่งติดตามสอบถามปัญหาอุปสรรคการดำเนินการก่อสร้างกับเจ้าหน้าที่ทีที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกดิความเสียหายต่องบประมาณของภาครัฐและภาษีของประชาชน

นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเทพประสิทธิ์ 5 เชื่อมซอยเทพประสิทธิ์ 7 พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำเสีย และน้ำฝนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมี บริษัท เพิ่มพูนทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ด้วยงบประมาณ10,695,000 บาท (สิบล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท) โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 รวมระยะเวลา 239 วัน ซึ่งสร้างมาแล้ว 8 เดือนกว่า

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com