สภท.ประชุม

17/1/2020

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์

สภท. ประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 1/2562

เมื่อเวลา 14:30 น. ของวันพุธที่ 15 ม.ค. 2563 ที่ ห้องเจ้าพระยาเทอเรส โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.55ปี) จัดให้มีการประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 1/2562

โดยมี นายซ้อน คงไสยภาคิน อุปนายกฝ่ายบริหาร, นายเสมอ บุญญาวัลย์ อุปนายกฝ่ายสวัสดิการ, นายบุญเลิศ พุทธเจริญ อุปนายกภาคเหนือ, นายสิริชัย วัชรีนันท์ อุปนายกภาคตะวันออก, นายนำชัยชนะ ดีวิ อุปนายกภาคกลาง, นางสาววันทนา วิริยะกุล อุปนายกภาคใต้, นายพลณนคร ธนพชรกนกภณ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

นายภากร ยังแจ่ม เลขาธิการ, นางบังอร​ ศกุนะสิงห์​ นายทะเบียน, นางสาวสุพัตรา สมถวนิช รองเลขาธิการและประธานฝ่ายจัดหารายได้, นายกวีพงษ์ ประเทืองสุขสาคร เหรัญญิก, นายธวัชชัย เฟื่องอนันต์ บรรณารักษ์, นายฐากูร คงมิ่ง ประธานฝ่ายจรรยาบรรณ โดยได้รับเกียรติจาก พลโท มีชัย ห้องริ้ว ที่ปรึกษาและอดีตรองแม่ทัพภาคที่1, คุณอัศฐาพร ณ นคร (หมอพร) นวดศรีวิชัย และผู้ร่วมสังเกตุการณ์  


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com