สระแก้วมอบทุนการศึกษา

11/5/2019

ยุทธนา พึ่งน้อย


ผบก.สระแก้ว จัดทำ “โครงการสวัสดิการมอบทุนการศึกษาให้บุตร-ธิดา  ข้าราชการตำรวจ “ ในสังกัดภูธรตำรวจสระแก้ว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ  จำนวน 233 ทุน ทุนละ 3,000 บาท โดยมีข้าราชการตำรวจสระแก้ว กว่า 233 คน นำบุตร-ธิดา เข้าร่วมรับมอบทุน

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2562 ที่ห้องประชุมโรงเรียนสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว  พล.ต.ต.สุรจิต ชิงนวรรณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี โดยมีข้าราชตำรวจ และผู้ใหญ่ใจดีที่มีศรัทธาในพิธีมอบทุนการศึกษาแด่บุตร-ธิดา ของข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จำนวน 233 ทุน ทุนละ 3,000 บาท โดยมีข้าราชการตำรวจสระแก้ว กว่า 233 คน นำบุตร-ธิดา เข้าร่วมรับมอบทุน จับฉลากโต๊ะญี่ปุ่น จำนวน 200 ชิน จักรกระยาน2 ล้อ จำนวน 63 คัน เพื่อเป็นขวัญกำลังให้กับข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

พล.ต.ต.สุรจิต ชิงนวรรณ์ ผบก.จว.สระแก้ว กล่าวว่า ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านขวัญและกำลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการสวัสดิการทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2562 เป็นการสร้างขวัญกำลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อย ที่มีรายได้น้อย รายรับไม่พอกับค่าใช้จ่าย ต้องกู้หนี้ยืมสินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เป็นค่าการศึกษาบุตร-ธิดาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อการดำรงชีพ อยู่เนื่อง ๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อเปิดโอกาสให้บุตร-ธิดาตำรวจมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มกำลัง พร้อมขอขอบคุณมีท่านผู้ใหญ่ใจดี มีจิตศรัทธา ที่มีอุปการคุณ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

ดญ.ฉัตรดาว วันหนองสา อายุ 13 ปี ชั้นมัธยมปีที่ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม บุตรข้าราชการตำรวจ กล่าวว่า ขอขอบคุณ พล.ต.ต.สุรจิต ชิงนวรรณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วและผู้ใหญ่ใจดีที่ได้มีวันนี้ขึ้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภารผู้ปกครองซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดภารค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ในระดับหนึ่งเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  โครงการสวัสดิการทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2562 เป็นการสร้างขวัญกำลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อย ที่มีรายได้น้อย รายรับไม่พอกับค่าใช้จ่าย ต้องกู้หนี้ยืมสินจากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เป็นค่าการศึกษาบุตร-ธิดาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อการดำรงชีพ อยู่เนื่อง ๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านผู้ใหญ่ใจดีที่มีอุปการคุณทุกท่าน คงเมตตากับครอบครัวของข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อย และมีจิตอันเป็นกุศลที่จะอนุเคราะห์กลับมามอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ของข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วอีกในครั้งต่อ ๆไป

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com