ศรีสะเกษ บรรพชาหมู่ 105 รูป

3/5/2019

ศิริเกษ หมายสุข

ศรีสะเกษ บรรพชาอุปสมบทหมู่ 105 รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


เมื่อวันที่ 2 พ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบผ้าไตร และบรรพชาอุปสมบท จำนวน 105 รูป ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 2 – 16 พฤษภาคม 2562 โดยมี พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะ จ.ศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายทรงพล ใจกริ่ม นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้


นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า การบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทจะได้มีโอกาสรับการศึกษา และเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเรียนรู้หลักในการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนดี มีศีลธรรม และน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งผู้เข้าบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ จะศึกษาพระธรรม และจำวัดที่วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com