สรรพาสมิตปันสุข

22/6/2021

เอนก ธรรมใจ

สรรพสามิตเชียงราย มอบสิ่งของ อุปโภค บริโภค ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา นายสุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ร่วมกับ ด่านศุลกากรแม่สาย บริจาคสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ อบต.ตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อให้ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลตับเต่า ซึ่งได้เพิ่มความรุนแรงในลักษณะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นวงกว้าง  ทำให้มีจำนวนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวในสถานที่กักกันตัวเพื่อรอสังเกตุอาการ และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อสู่ภายนอก

ซึ่งการกักกันในสถานที่กักกันมีความจำเป็นในเรื่องของเครื่องอุปโภค บริโภค ในการยังชีพ โดยบริจาคสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภค บริโภค ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ ของผู้กักกันตนเอง ที่มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่

ทั้งนี้ประชาชนหรือหน่วยงานใดที่มีความประสงค์ที่จะนำสิ่งของมาบริจาคโดยสามารถนำสิ่งของมาบริจาคได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลตัเต่า และหากท่านใดที่มีจิตศรัทธาแต่ไม่สามารถนำสิ่งของมาบริจาคได้ด้วยตนเองสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 053-160143 หรือ @katao122525


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com