สรุปน้ำท่วมน่าน

3/8/2020

ประสิทธิ สองเมืองแก่น

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สรุปสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก

เมื่อเวลา 9:00 น. วันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา นายถนอม เขียวษา หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการฯ เปิดเผยว่า เมื่อ วันที่ 2 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ตั้งแต่ เวลา 06.00 น.และได้ตกต่อเนื่องได้เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ของจังหวัดน่าน ทำให้สิ่งสาธารณะประโยชน์ และบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย ประกอบด้วย

1 อำเภอเมืองน่าน ได้แก่ ตำบลบ่อสวก หมู่ที่ 5, 6, 7, 11, 13 บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 128 ครัวเรือน ประชาชนได้รับผลกระทบ จำนวน 60 คน (ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ) ตำบลกองควาย หมู่ที่ 7 เกิดน้ำท่วมขัง เนื่องจากท่อระบายน้ำอุดตัน บ้านนางกัลญา น้องการ เลขที่ 218 หมู่ที่ 7 และบ้านนางยุพิน น้องการ เลขที่ 280 หมู่ที่ 7 ขณะนี้น้ำลดลงแล้ว เทศบาลตำบลกองควาย ได้นำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ทำการล้างทำความสะอาดบ้านเรือนต่อไป (ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ)ตำบลนาซาว หมู่ที่ 2 บ้านสะไมล์ น้ำป่าห้วยน้ำซาวไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 60 ครัวเรือน (ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ)

ตำบลดู่ใต้ บ้านเจดีย์ หมู่ที่ 15 บ้านดู่ใต้ หมู่ที่ 2 บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 11 น้ำเอ่อล้น ท่วมถนนภายในหมู่บ้าน ขณะนี้ น้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว บ้านดู่ใต้ บ้านสมุน ม.7 ตลิ่งน้ำสมุน ข้างวัดสมุนได้รับความเสียหาย ประชาชนได้รับผลกระทบ 2 ครัวเรือน

2 อำเภอภูเพียง ได้แก่ ตำบลเมืองจัง หมู่ที่ 4 น้ำป่าห้วยมะเปียง ไหลเข้าบ้านเรือนประชาชน บ้านหลวง หมู่ที่ 4 บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 4 ครัวเรือน ประชาชนได้รับผลกระทบ จำนวน 9 คน (ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ)

3 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่ตำบลขุนน่าน เกิดเหตุดินสไลด์ลงข้างทางระหว่างบ้านเปียงก่อ - บ้านด่าน ทำให้เส้นทาง หมายเลข 1081 ระหว่าง กม.110+800 ถึง กม. 113+500 ดินสไลด์ลงเป็นช่วงๆ ไม่สามารถสัญจรได้ เบื้องต้นหมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ และ อบต.ขุนน่าน ได้นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการเปิดช่องทางแล้ว

4 อำเภอนาน้อย ได้แก่ ตำบลเชียงของ บ้านห้วยเลา ม.7 สะพานข้ามลำน้ำห้วยเลาขาด จำนวน 2 แห่ง ไม่สามารถสัญจรได้ พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย (หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการนำสิ่งกีดขวางออกจากสะพาน ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ)5 อำเภอเวียงสา ได้แก่ตำบลอ่ายนาไลย เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 1 - 11 บ้านเรือนได้รับความเสียหาย (ม.6) จำนวน 10 หลังคาเรือน และพื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย (ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ)ตำบลแม่สา เกิดน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตรบ้านเรือนของประชาชน บ้านวังตูบ ม.4 ต.แม่สา บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 1 ครัวเรือน อบต.แม่สาได้ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว (ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ)

ตำบลน้ำมวบ น้ำลำห้วยสาลี่ไหลหลากเซาะตัวสะพานลำห้วยสาลี่ขาด ไม่สามารถใช้สัญจรได้ ซึ่งเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางเชื่อมต่อหมู่บ้านบ้านวนาไพร ม.7 ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา (ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ)

6 อำเภอปัว ได้แก่ ตำบลอวน ม.11 บ้านทุ่งใหม่ เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 3 หลังคาเรือน และพื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย (ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ)

7 อำเภอบ้านหลวง ได้แก่ ตำบลบ้านฟ้า ม.3 บ้านฟ้า ม.4 บ้านทุ่งข่า ม.5 บ้านดู่ เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 14 ครัวเรือน (ม.3 จำนวน 3 ครัวเรือน ม.4 จำนวน 10 ครัวเรือน ม.5 จำนวน 1 ครัวเรือน) และพื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย (ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ)

ซึ่งในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายจรัสพันธ์ อรุณคง หน.ปภ.จ.น่านนายอำเภอ พร้อมด้วยฝ่ายความมั่นคง, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขานาน้อย, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง หน่วยทหารในพื้นที่, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กำนัน ผู้นำหมู่บ้าน อาสาสมัคร ราษฎรในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com