สธ.น่านทำความสะอาด

22/4/2021

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย น่าน ไล่ทำความสะอาดตามไทม์ไลน์ผู้ป่วย

เมื่อวันที่  21เมษายน ที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ภายใต้การอำนวยการของ นายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่ทำความสะอาดและการทำลายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สถานประกอบการต่างๆ ตาม ไทม์ไลน์ (Timeline) ผู้ป่วยยืนยัน ร้าน X2และร้านสะดวกซื้อในพื้นที่ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน

และร่วมทำความสะอาดบ้านผู้ป่วย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน และตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง ในการนี้ได้ให้ความรู้ คำแนะนำ การทำความสะอาดและการทำลายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค แก่ผู้เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างเคร่งครัด

ส่วนทีม สวล.อำเภอนาน้อย ทีมCDCU คปสอ.นาน้อย ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ทำความสะอาดและการทำลายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บ้านผู้ป่วยตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย

ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมืองน่าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบุปผาราม องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ เทศบาลตำบลศรีษะเกษ ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นอย่างดีสนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com