ต้องจองล่วงหน้า!?!?

23/4/2020

อธิบดี บุญชารี

ที่ดินบางละมุง เปิดให้บริการวันละ 30 คิว ต่อวัน เป็นมาตรการ ป้องกันโควิด19

เมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมา ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ตั้งอยู่เลขที่ 398 ม.10 พัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  นายสรวุฒิ  ทัพภวิมล  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี  สาขาบางละมุงได้ออกมาเปิดเผย มาตรการในส่วนของสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง กับสื่อมวลชนว่า กรณีเหตุการณ์ปกติ สำนักงานที่ดินฯ บางละมุง เคยให้บริการประชาชนวันละ 250 เรื่องโดยประมาณ

แต่ในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดความแออัดของผู้มารับบริการ ตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 3/2563 เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  สำนักงานที่ดินฯ บางละมุงเปิดให้รับบัตรคิวล่วงหน้าวันละไม่เกิน 30 คิว

โดยให้ดำเนินการดังนี้ ให้คู่สัญญาเตรียมเอกสารประกอบด้วย สำเนาโฉนด หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด มากรอกแบบฟอร์ม รับจดทะเบียน ล่วงหน้า  และแจ้งวันนัด

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ ต้องนั่งกรอกแบบฟอร์มให้เสร็จเรียบร้อยด้านนอกสำนักงาน ซึ่งจัดที่นั่งบริการไว้ให้ ก่อนเข้าอาคารสำนักงาน ต้องผ่านอุโมงค์ พ่นยาฆ่าเชื้อ,  ล้างมือ  มีน้ำยาล้างมือ, กระดาษ, เช็ดมือ, วัดอุณหภูมิ, ล้างมือด้วยเจล อีกครั้ง, ติดเครื่องหมาย ผ่านคัดกรอง,  เข้าตำแหน่งที่เจ้าหน้าที่นัดล่วงหน้า, เสร็จการนัด เดินออกด้านหลัง ส่วนผู้ที่อุณหภูมิสูงกว่าที่กำหนดไว้ ก็จะขอให้นั่งรอด้านนอกจนกว่าอุณหภูมิจะลด  สำหรับที่นั่งผู้มาใช้บริการก็มีการเว้นระยะห่าง

ในด้านการทำงานและการป้องกันโรค เจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย สวมถุงมือ ล้างมือให้สะอาดด้วยเจล ทั้งเจ้าหน้าที่ และผู้มารับบริการ โดยจะเปิดรับจองคิวตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไปในวันจันทร์ – วันศุกร์สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com