ทอ.ช่วยน้ำท่วมอีสาน

13/9/2019

กปส.สปก.กร.ทอ.

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒๑ เร่งช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ มอบหมายให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยสนับสนุนเรือท้องแบนขนาด ๑๖ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์เรือ จำนวน ๑ ลำ และกำลังพล ๒๐ คน ช่วยเหลือ ชุมชนวัดศรีประดู่  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

และ ชุมชนวัดท่ากกแห่  ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี น้ำท่วมสูงไม่สามารถสัญจรได้ พร้อมทั้งจัดกำลังพลบรรจุกระสอบทราย ๔๐๐ ใบ สร้างทำนบป้องกันน้ำท่วม ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รวมทั้งสนับสนุนเรือท้องแบนขนาด ๑๖ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์เรือ จำนวน ๑ ลำ และกำลังพล ๓๐ คน บรรจุถุงยังชีพที่วัดมหาวนาราม

และจัดรถบรรทุกขนาดใหญ่ ๑ คัน รับ-ส่งประชาชนจากอำเภอเมืองไปอำเภอวารินชำราบ เนื่องจากมีน้ำท่วมสูงสนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com