ทอ.ช่วยภัยหนาว

14/12/2019

กปส.สปก.กร.ทอ.

พิธีรับมอบเครื่องห่มกันหนาว และกิจกรรมปล่อยขบวนรถช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

เมื่อเวลา 13.30 น. วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยมี แพทย์หญิง วิไลภรณ์  วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ คณะสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะผู้บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธี

ตามที่ได้เกิดสภาวะอากาศหนาวเย็นขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนเครื่องห่มกันหนาว รวมทั้งขาดอุปกรณ์จำเป็นต่อการดำรงชีพ

กองทัพอากาศตระหนักในความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้จัดกิจกรรมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โดยจัดขบวนรถยนต์บรรทุกจำนวน ๖ คัน นำผ้าห่มกันหนาว จำนวน 4,000 ผืน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เดินทางไปยังกองบินต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ ใน ๖ เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 ดอนเมือง - กองบิน 41 (จังหวัดเชียงใหม่) - สถานีรายงานดอยอินทนนท์ เส้นทางที่ 2 ดอนเมือง - กองบิน 23 (จังหวัดอุดรธานี)  เส้นทางที่ 3 ดอนเมือง - ฝูงบิน 466 (จังหวัดน่าน)  ส้นทางที่ 4 ดอนเมือง - สถานีรายงานภูเขียว (จังหวัดสกลนคร) เส้นทางที่ 5 ดอนเมือง - สถานีรายงานเขาพนมรุ้ง (จังหวัดบุรีรัมย์) และเส้นทางที่ 6 ดอนเมือง - สถานีรายงานภูหมันขาว (จังหวัดเพชรบูรณ์)

เพื่อนำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศต่อไป ทั้งนี้กองทัพอากาศ มุ่งมั่นที่จะใช้ขีดความสามารถของกองทัพอากาศ ทั้งด้านกำลังพล อากาศยาน และเครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน ที่ประสบภัย ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ หมายเลขโทรศัพท์ 02 342 2096

(กองประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ)

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com