ทอ.ดับไฟป่าพรุควนเคร็ง

7/8/2019

กปส.สกป.กร.ทอ.

กองทัพอากาศ จัดเครื่องบิน BT-67 ร่วมปฏิบัติภารกิจควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา กองทัพอากาศ ได้จัดหน่วยบินควบคุมไฟป่ากองทัพอากาศ เข้าร่วมบรรเทาสถานการณ์ ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง จ.นครศรีธรรมราช  โดยนำเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2 ก หรือ BT-67 จำนวน 1 เครื่อง พร้อมเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ควบคุมไฟป่า เดินทางจากกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก ไปวางกำลังที่กองบิน 56 จังหวัดสงขลา ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา จากนั้นได้ บินสำรวจพื้นที่ เพื่อวางแผนการปฏิบัติร่วมกับหน่วยเกี่ยวข้อง

และเช้าวันนี้ หน่วยบินควบคุมไฟป่ากองทัพอากาศ ได้เริ่มบินโปรยสารยับยั้งไฟป่า เพื่อสร้างแนวกันไฟ ไม่ให้ขยายวงกว้าง โดย บินไปแล้ว 1 เที่ยวบิน สำหรับแผนการปฏิบัติอื่นๆ จะมีการวางแผน และบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป


ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายวัน มีพื้นที่ได้รับความเสียหายกว่า 5,๐๐๐ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ๕ อำเภอ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก


ภาพ/ข่าว กปส.สกป.กร.ทอ.

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com