ทอ.ลุยน้ำท่วม

3/9/2019

กปส.สกป.กร.ทอ.


ทหารอากาศ ลงพื้นที่อำเภอวังทอง มอบอาหาร น้ำดื่ม และยาสามัญประจำบ้าน ให้พี่น้องประชาชน ที่ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน 56 ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 46 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ พร้อมกำลังพล, แพทย์ และพยาบาล , ผู้ช่วยพยาบาล, รถบรรทุกเล็ก, รถบรรทุกใหญ่, เรือขนาด 10 ฟุต  และเรือท้องแบนขนาด 16 ฟุต ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

ในพื้นที่ บ้านซำเตย หมู่ที่ 4 ตำบลดินทอง และบ้านหนองบอน หมู่ที่ 14 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมอบอาหาร น้ำดื่ม และชุดยาสามัญประจำบ้าน ให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย

โดยปริมาณน้ำเริ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง จนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติ ทิ้งไว้แต่เศษซากวัชพืช และร่องรอยของระดับน้ำ เป็นผลสืบเนื่องมาจากพายุ “โพดุล” ทำให้น้ำไหลบ่าเข้าท่วมยังพื้นที่ อำเภอวังทองสนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com