ทอ.ร่วมแก้ปัญหาภัยแล้ง

7/11/2019

กปส.สกป.กร.ทอ.

กองบิน ๑ ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติภารกิจการบินสำรวจเส้นทางน้ำ อ่างเก็บน้ำ และพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมวางแผน และขึ้นปฏิบัติภารกิจการบินสำรวจเส้นทางน้ำ อ่างเก็บน้ำ และพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งกับเฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ (EC-725) สังกัดหน่วยบิน ๒๐๓๑ เพื่อบูรณาการวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ของจังหวัดนครราชสีมา

โดยมี นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา, นายเลิศพันธุ์ สินบรรเลงเสนาะ นายอำเภอพิมาย, นายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นายอำเภอชุมพวง, นายอนันต์ศักดิ์ วุฒิสิงห์ชัย นายอำเภอโนนสูง, นายสุพจน์ แสนมี นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ, ว่าที่ร้อยตรีบัญหาร บุญมี นายอำเภอเมืองยาง, นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา และ นาวาอากาศตรี เอิบเปรม ปิ่นประดับ ผู้บังคับหน่วยบิน ๒๐๓๑ ร่วมปฏิบัติภารกิจ ที่หน่วยบิน ๒๐๓๑ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ เพื่อสำรวจพื้นที่ หาแหล่งพัก กักเก็บน้ำ ในการวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ต่อไป

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com