ทอ.ตรวจอากาศPM2.5

29/1/2020

กปส.สปก.กร.ทอ.

กอทัพอากาศ จัดอากาศยานไร้คนขับ บินตรวจคุณภาพอากาศ เก็บข้อมูลส่งให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปวิเคราะห์เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 29 มกราคม ที่ผ่านมา กองทัพอากาศ จัดอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กแบบ Multi - Rotor ติดเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ (Dust Sensor)  ทำการบินตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ถนนพระราม ๒ เขตแสมดำ ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมาเป็นพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากมีโรงงานอุตสากรรม และการจราจรหนาแน่นตลอดทั้งวัน โดยทำการบินเก็บข้อมูลค่าฝุ่นละอองในแต่ละช่วงความสูง และในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน จากนั้นนำข้อมูลมาแปลผล เปรียบเทียบ และหาแนวโน้ม รวมถึงส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ และหามาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่


โดยการปฏิบัติครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในการนำเทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานและมีความทันสมัย ซึ่งกองทัพอากาศใช้ในภารกิจด้านการบินและความมั่นคงของชาติ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในภารกิจด้านการบรรเทาสาธารณภัย โดยมอบหมายให้คณะทำงานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศกองทัพอากาศ เป็นผู้พัฒนาระบบและดำเนินการ ซึ่งนอกจากการนำอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กบินตรวจวัดคุณภาพอากาศแล้ว ก่อนหน้านี้ยังได้ทำการบินสำรวจพื้นที่เพื่อสร้างแบบจำลองระดับน้ำและทิศทางการไหลของน้ำเพื่อนำข้อมูลให้หน่วยเกี่ยวข้องนำไปกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาพื้นที่น้ำท่วมและภัยแล้งซ้ำซากด้วย

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com