ท่านเจ้าคุณช่วยน้ำท่วม

9/9/2019

วชิระ ผุดผ่อง

วัดสุปัฏนารามฯ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้อพยพภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี

ท่านเจ้าคุณพระวิบูลธรรมมาภรณ์

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ท่านเจ้าคุณพระวิบูลธรรมมาภรณ์ รศ.(เกียรติคุณ)ดร.(กิตติมศักดิ์)เจ้าอาวาสวัดสุปัฏนารามวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้เปิดศูนย์รับบริจาคเงิน หรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์วัดสุปัฏนาราม วรวิหารขณะนี้ทางวัดแห่งมีผู้มาลงทะเบียนผู้อพยพหนีภัยน้ำท่วม

มาพักอาศัยที่วัดโดยท่านเจ้าคุณได้จัดสถานที่ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งนี้จำนวน 49 ครอบครัว

และได้มีผู้มีจิตอันเป็นกุศลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครั้งนี้ ด้วยการมาบริจาคเงินน้ำ ข้าวสาร อาหารแห้งอุปกรณ์จำเป็นสำหรับครัวเรือน มาบ้างแล้วจำนวนหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้อพยพดังกล่าว

ท่านสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ โทร. 083-2407388,  080-2299438สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com