ธัมมสิริวิชาการ

12/1/2020

นิราศ ทิพย์ศรี

โรงเรียนธัมมสิริศึกษาเปิดงานวิชาการนักเรียนแสดงศักยภาพรอบด้านอย่างประทับใจ

วันนี้ 10 ม.ค.63 ที่โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ จ.ชลบุรี นายทวี สุกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ พร้อมด้วย อาจารย์ อารีย์ คำนึงกิจ ผู้จัด มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันวิชาการ ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563  ณ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก  นาย สมประสงค์ วังแก้วหิรัญ ผู้ช่วย ส.ส.เขต 8 ชลบุรี และ นายเสน่ห์ พิทักษ์กรณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมในการเปิดงานวันวิชาการ ซึ่ง มีคณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ตลอดจนนักเรียนร่วมยืนแถวรอให้การต้อนรับ

สำหรับการ จัดกิจกรรมวันวิชาการ ของโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ประกอบด้วย 8 ศูนย์เรียนรู้ตามกลุ่มสาระ และศูนย์การเรียนปฐมวัย ในการนำเสนอโครงงานของแต่ละกลุ่มสาระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน้อมนำกิจกรรมโครงการพระราชดำริ แบบเศรษฐกิจพอเพียง พออยู่พอกิน มาให้ความรู้กับเด็กๆ ได้สัมผัสจริง กิจกรรมการแสดงในช่วงชั้น กิจกรรมถนนคนเดินขายของมือสองและกิจกรรมจับฉลากของขวัญ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสภาพความเป็นจริง การแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกด้านความรู้ ความสามารถตามความถนัด และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กๆ และผู้ปกครองเป็นอย่างมาก และประการสำคัญเป็นโครงการนำร่องให้เด็กนักเรียน ได้นำความรู้ที่ได้รับไปร่วมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไปด้วย

นายทวี สุกแก้ว กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวันวิชาการของเรียนโรงเรียน ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ในครั้งนี้จึงนับว่าเป็นกิจกรรมที่ดี และมีประโยชน์อย่างยิ่ง เป็นการแสดงผลงานและความก้าวหน้าของนักเรียน และแสดงความสามารถ ตามความถนัด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกด้านความรู้ ความสามารถ จึงนับว่าเป็นกิจกรรมที่ควรส่งเสริมและสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com