ทหารบริการชาวบ้าน

18/12/2019

จ่าเดช

ทหารพัฒนาเคลื่อนที่ 51 ลงพื้นที่ผสมเทียมโคให้ชาวบ้าน พร้อมให้ความรู้เท่าทันสื่อออนไลน์

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทการพัฒนา ให้บริการผสมเทียมโค ให้กับราษฎร นางอ่อน สุขสะอาด บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 5 บ้านสมสะอาด ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

เพื่อลดรายจ่ายในด้านการผสมเทียมและส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรในพื้นที่ ในการนี้ เจ้าหน้าที่ผสมเทียมได้สอดแทรก การปลูกหญ้าแฝกเพื่อเป็นการป้องกันการพังทลายของดิน, ทำปุ๋ยหมักเพื่อปรับปรุงรักษาดิน, กำจัดคัดแยกขยะเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้าน และการปฏิบัติการข่าวสารสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค

นอกจากนี้ ยังเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ในเรื่องมิให้เป็นส่วนหนึ่งของการกระจายข้อมูลของเว็บไซต์ ที่หมิ่นสถาบันโดยการห้ามกดไลก์ กดแชร์ และแสดงความคิดเห็นใดๆ ในเว็บไซต์ที่หมิ่นสถาบัน ตามคติพจน์ของ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่ว่า "นักรบสีน้ำเงิน ความสุขของประชาชน คือ ความสุขของเรา"
สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com